Újabb informatikai pályázat került társadalmi egyeztetés alá!

Társadalmi egyeztetés alá került a "Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása" című, GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú felhívás!

A pályázatok benyújtása várhatóan 2016. november 2-től 2018. november 2-ig lehetséges.

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

 • infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
 • platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
 • alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.

Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a)   projekt előkészítése

 • megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;
 • előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;
 • piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;
 • szükséglet felmérés és helyzet feltárás
 • üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;
 • egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;
 • közbeszerzés előkészítési tevékenységei

b)   a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

 • üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése,
 • architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,
 • specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,
 • alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés,
 • üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás,
 • szervezet- és folyamatfejlesztés;üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás
 • kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása
 • online marketing tevékenység
 • rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység - eseménymarketing
 • nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység
 • partnermegkeresések lefolytatása;

c)   további szakmai tevékenységek:

 • kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása;

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a)   beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek

 • Immateriális javak beszerzése
 • üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak,
 • Eszközbeszerzés: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök
 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök
 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök;
 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek

b) projektmenedzsment

 • projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatott alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;

c) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

 • szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása;
 • felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alat
 • szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése;
 • üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése.

d)   további szakmai tevékenységek:

 • könyvvizsgálat
 • közbeszerzési eljárások lebonyolítása.


Projekt területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

 

Támogatás mértéke

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke: max. 35%

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.

 

Támogatás összege

A vissza nem térítendő támogatás összege: min. 17.5 millió Ft, max. 175 millió Ft

A kölcsön összege: min. 20 millió Ft

Amennyiben pályázattal kapcsolatban kérdése adódna, ide kattintva felteheti.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]