Új Ptk, mint társasági jogforrás

Az új Ptk. magában foglalja a gazdasági társaságokról szóló szabályozást, ezért ezzel a dátummal a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) a hatályát veszti. Ez nem jelenti azt, hogy szabályait még ne kéne használni, továbbra is aszerint működnek a meglévő gazdasági társaságok míg nem döntenek az új Ptk. szerinti működésről, amelynek végső határideje a Kkt., Bt. esetében 2015.03.15., Kft., Rt. 2016.03.15.
De az új gazdasági társaságok alapításának, működésének szabályai már az új Ptk.-ban keresendők.
 
A cégalapítás szabadsága, a jogi személyek autonómiája növekszik, a tagok illetve alapítók szabadabban határozhatják meg a jogi személyek belső működésének szabályait. A korábbi szabályok inkább kógensek, az újak esetében a megengedő szabályok dominálnak. A társasági jog új diszpozitív szabályai a cégjogi struktúráik átgondolására késztethetik a vállalkozásokat. Tulajdonképpen önállóan dönthetünk a vállalkozás szervezetéről, működéséről, a kötelező szabályok betartása mellett szinte bármi elképzelhető.
 
A szabályozás fontosságát, a gazdasági társaságok jelentősége adja, akik önálló jogalanyok, a társadalom motorjai, foglalkoztatók és jövedelmet termelő egységek, akiknek saját gazdasági érdekeik vannak. A társasági jognak egyik fő feladata megvédeni a társasági vagyont és jövedelmet a más érdekű gazdasági szereplőktől. A gazdasági társaság egy jogi személy, egy fikció, önálló fizikai valósága nincs, ezért kell a jognak védenie és szabályoznia, mert így válik jogalannyá. A társaság vagyonának védelmével egyben a hitelezőket is védjük, hiszen ez a vagyon jelenti követelésük kielégítésének az alapját.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/ismet-az-uj-polgari-torvenykonyvrol, http://www.vallalkozo.info/jog/uj-ptk-milyen-valtozasokat-hozott

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.


 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]