Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A cikksorozatban az új, 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozó operatív programok tervezeteinek rövid bemutatására kerül sor.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja elsősorban a gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés elősegítése, illetve területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, minden megyére kiterjedően (a fő célterületet a kevésbé fejlett régiók képezik), az alábbi kiemelt fejlesztési célokkal összhangban:

  • térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés;
  • élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet;
  • helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a KKV-szektor fejlesztése csak közvetett támogatási konstrukciók keretében lesz majd lehetséges.

Tervezett prioritási tengelyek:

  • térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében;
  • befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása;
  • alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken;
  • atársadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése;
  • közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések);
  • megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés;
  • technikai segítségnyújtás.

Összesen 1200 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre az operatív program keretén belül. Ennek közel egyharmadát, 390 milliárd forintot fordítanak majd gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatás-bővítésre.


Forrás: palyazat.gov.hu

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]