Telephelyfejlesztés, eszközbeszerzés Pest megyében

Telephelyfejlesztés, eszközbeszerzés Pest megyében – jövő év elején nyílik a pályázat, amelyen Pest megyei kedvezményezett járásainak vállalkozásai pályázhatnak.

A pályázat célja, hogy a vállalkozások növelhessék tevékenységük hatékonyságát, színvonalát, termékeik, szolgáltatásaik körét bővíthessék, telephelyüket felújíthassák, ezáltal pedig versenyképességüket növelhessék.

A pályázati igényeket 2021. január 5-től 2021. február 4-ig lehet benyújtani. Noha ez egy hónap, érdemes számolni azzal is, hogy nagy népszerűségnek fog örvendeni a kiírás, így már az első pár nap alatt elfogyhat a keret.

Pályázatot olyan mikro-, kis- és középvállalkozás nyújthat be, amely a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén tevékenykedik. Amennyiben a fejlesztés a telephelyet célozza meg, úgy kitétel, hogy az ingatlan a pályázó 100%-os tulajdonában kell lennie.

Támogatott tevékenységek

A támogatott tevékenységek köre széles, azonban a kiírás különbséget tesz kis- és nagyléptékű támogatási igényű beruházások között.

Mind kis és nagyléptékű beruházásként megvalósítható új épület építése, létesítése, meglévő épületek bővítése, új eszköz beszerzése. Csak kisléptékű beruházásként valósítható meg épület felújítása és átalakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységként szerepel a megújuló energiaforrások használata, szolgáltatások igénybevétele, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licencek és know-how-k beszerzése.

Biztosítékok

A pályázat megkövetel biztosítékokat is. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy rendelkezésre álljon a kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó , a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat. Ezentúl, amennyiben a költségvetési támogatás összege eléri az 50 millió forintot, úgy szükséges még ingatlan zálogjog, bankgarancia, vagy készfizető kezességvállalás. A biztosíték mértéke el kell, hogy érje a folyósított támogatási összeg 10%-át.

A támogatás

A támogatási intenzitás maximális mértéke 70% lehet. A támogatás összege kisléptékű pályázat esetén mind a négy járásban minimum 1,5 millió, maximum 25 millió forint lehet. Nagyléptékű pályázat esetén három kedvezményezett járásban minimum 25, maximum 120 millió forint lehet.

Amennyiben kérdése adódna a pályázattal kapcsolatban, ide kattintva felteheti. 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]