Társasági adó –kiszámított adót csökkentő adókedvezmények (1)

Ezek az adókedvezmények jelentős tételek, ezek a kiszámított adót csökkentik, általában valamely hasznos tevékenység „jutalmaként”. A számított adót - legfeljebb annak 80 százalékáig csökkentheti fejlesztési adókedvezmény (1), és az így csökkentett adóból – legfeljebb annak 70 százalékáig – érvényesíthető minden más adókedvezmény (2). Természetesen 100 százalékos mértékű adókedvezmény nincs; a számított adó nullára nem csökkenthető.
A „80 százalékos” korlát szerinti fejlesztési adókedvezmény

Fejlesztési adókedvezmény – többek között – a következő beruházások üzembe helyezése és a jogszabályokban foglaltak szerinti üzemeltetése esetén vehető igénybe:
  • jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
  • jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,
  • jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás,
  • jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,
  • munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
  • jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás,
  • jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, szabad vállalkozási zónaterületén üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás.
 
Az adókedvezményt az adózó maga állapítja meg, figyelemmel az egyes jogcímekhez kapcsolódó további kritériumokra is, továbbá az igénybevételnek feltétele az is, hogy

a) a beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a a jogszabályban meghatározott valamennyi adatot, vagy

b) a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez, ha az adókedvezmény a Kormány engedélye alapján vehető igénybe (mert jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó beruházást kíván megvalósítani),

és a beruházás üzembe helyezését követően 90 napon belül az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a beruházás befejezésének a napját.

Az adózó a 10 adóéven át érvényesíthető adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő 9 adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 14. adóévben veheti igénybe.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]