Rt. - Az apport valós piaci értéke

Ha az apportot túlértékelik azzal valójában az alaptőkét csökkentik, így a hitelezőket sértik, hiszen kevesebb a fedezet a tartozásra, mint gondolják, ezért fontos hogyan határozzuk meg egy apport pénzben kifejezhető értékét.
A részvénytársaság hitelezőit védi az a szabály, amely szerint nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén - a törvényben meghatározott esetek kivételével - az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló, illetve más szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését - ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló arra vonatkozó megállapítását, hogy a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapítók által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével -, valamint az alkalmazott értékelési szempontok ismertetését. A részvénytársaság választott könyvvizsgálója a nem pénzbeli hozzájárulás értékének előzetes felülvizsgálatára nem jogosult.
 
Nincs szükség a könyvvizsgálói jelentésre, ha a nem pénzbeli szolgáltatást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, számviteli törvény szerinti beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli hozzájárulás olyan értékpapírokból áll, amelyek piaci értéke megállapítható. A könyvvizsgáló jelentését az igazgatóság a bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg a Cégközlönyben közzéteszi.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/a-reszvenytarsasag-alaptoke
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]