Pályázati lehetőség állattartó telepek korszerűsítésére!

Megjelent a VP2-4.1.1.1-16 kódjelű, Állattartó telepek korszerűsítése című pályázati felhívás!

A pályázatok benyújtása 2016. május 6-tól lehetséges.

 

Támogatás célja

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az Európa 2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamit az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért a Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Pályázók köre:

-          mezőgazdasági termelők,

-          kollektív beruházásra is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek támogatása.

1.   Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

 

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

1.   Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

2.   Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Támogatás mértéke:

  • Közép-magyarországi régióban: max. 40%
  • Nem közép-magyarországi régióban: max. 50%

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Támogatás összege:

  • Egyéni projekt esetén: max. 100 millió Ft
  • Kollektív projekt esetén: max. 200 millió Ft

 

forrás: palyazat.gov.hu

Amennyiben pályázati témával kapcsolatban lenne kérdése,  ide kattintva informálódhat!

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]