Pályázat az élelmiszeripari vállalkozásoknak!

Társadalmi egyeztetés alá került az "Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel" című, GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódjelű pályázat!
A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2016. november 30-tól lehetséges.

Támogatás célja

A felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

a)    Új termelő eszközök, gépek beszerzése, újtechnológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; (min. 20%)

 

Önállóan nem támogatható kapcsolódó tevékenységek:

b)    Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

c)     Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.

d)    A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

e)    Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

f)      Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.

g)    Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

 

Az e) és f) pontokban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

 

Támogatás mértéke

  • vissza nem térítendő támogatás mértéke: max. 37%
  • visszatérítendő támogatás mértéke: max. 75%

 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

a)   Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:

  • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
  • a Közép-Dunántúl régióban 45%,
  • a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.

b)   Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

  • az elszámolható költségek 70%-a lehet.

c)   Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

 

Támogatás összege

  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 750 millió Ft
  • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 2.000 millió Ft

 

A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a kölcsön összegét.

Pályázattal kapcsolatban ide kattintva érdeklődhet. 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]