Ötletpályázat Budapest II. kerületi ingatlan hasznosítására

A pályázat azonosítója: Millenáris Széllkapu ötletpályázat

Beadási határidő: 2014. február 24.

Kiíró: Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.

A kiírás célja

A pályázat a Margit körút – Kis Rókus utca – Fény utca – Mammut II. bevásárlóközpont által határolt tömb hasznosítására lett kiírva. A cél olyan funkcionális ötletek inspirálása és összegyűjtése, amelyek segíthetnek egy későbbi építészeti tervpályázat megvalósításában és a terület felhasználási módjának meghatározásában.

A pályázat részletei

A pályázat jellege:

  • nyílt (bárki részt vehet rajta);
  • titkos (a pályaművek alkotóit a bíráló bizottság a bírálat végéig nem ismerheti).

Egy regisztrációval egy pályamű nyújtható be, azonban egy pályázó többször is regisztrálhat, ez által több pályaművet is benyújthat.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

A Kormány a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatt található ingatlanon közpark létesítését határozta el. A megvalósítás előkészítésének részeként, az Ingatlannak otthont adó kerület támogatása mellett, az alábbiak figyelembevételével funkcionális ötletek kidolgozását és benyújtását várjuk:

  • a telek legnagyobb részén pihenést, rekreációt szolgáló zöldterület kerüljön kialakításra;
  • a terület mind funkcióját, mind (táj)építészeti kialakítását illetően szervesen illeszkedjen a szomszédos Millenáris Parkhoz (MP), ugyanis a fejlesztés befejezését követően az új létesítmény a MP részeként, közös igazgatás alatt fog működni;
  • a területen csak olyan létesítmények maradhatnak meg illetve jöhetnek létre, amelyek nem akadályozzák az átszellőzést, a levegő szabad áramlását a Margit körút felé.

 

Kategóriák:

  • funkcionális ötlet - a kiírásban megfogalmazott alapelvárásoknak megfelelő ötlet benyújtása formai megkötések nélkül, mely a területen megvalósítani javasolt funkciót mutatja be;
  • építészeti megoldás a kitalált funkcióra - a kiírásban megfogalmazott alapelvárásoknak megfelelő ötlet benyújtása, mely a területen megvalósítani javasolt funkciót mutatja be az építészeti tervezés eszközeinek felhasználásával.

A legjobb ötletek felhasználási jogait a Kiíró a díjazás ellenértékeként megvásárolja.

Az ötletek díjazására az A” kategória esetében 750.000 Ft, a „B” kategóriában 3.250.000 Ft áll rendelkezésre.

A keretösszegen belül az „A” kategória esetén 50-200 ezer Ft osztható ki pályaművenként és a „B” kategóriában a díjak és megvételek összege úgy kerül megállapításra, hogy a díj összege maximum 1 millió Ft, a megvétel minimum 100 ezer Ft lehet.

További információ

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a kerdes@szellkapu.hu címre lehet küldeni 2014. január 24. 24:00 óráig.

 

A teljes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

http://www.szellkapu.hu/index.php?lang=hu&page=0

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]