Munkahelyteremtő beruházások támogatása KKV-k részére

A pályázat azonosítója: NFA-2014-KKV

Beadási határidő: 2014. február 14.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium

A pályázat célja
  • A területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása;
  • a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken;
  • az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással;
  • a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatás biztosításával.
 
 
Pályázók köre

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt.
 
 
Elszámolható költségek
  • Kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések;
  • az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségek.
 
A támogatás formája, mértéke

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban szereplő beruházási projekthez maximum 120 millió Ft, hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz maximum 240 millió Ft támogatás igényelhető.

A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet (a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet) eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. A támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet.

A támogatási intenzitás - más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét.

 
A pályázat benyújtása

A pályázatokat postai úton, a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központ részére lehet eljuttatni.


 
A teljes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]