Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Határidő: 2017.07.10.
Kódszám: GINOP-1.2.1-15
Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
A pályázat célja
A vállalkozások termelési kapacitásainak fejlesztése céljából eszközbeszerzésre és hozzá kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházásra, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

A felhívás célcsoportjába azon vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek:
 • hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak;
 • a fejlesztés az 1.sz. mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik;
 • a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
Pályázók köre
A pályázat keretében azok a mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek
 • rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • a projektjének az elszámolható összköltsége kisebb a benyújtást megelőző, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti év mérleg-főösszege nagyobb a projekt összes elszámolható költségénél;
 • a beruházást nem a Közép-Magyarországi Régió területén valósítják meg;
 • tartalmi értékelés során az összpontszáma minimum 50 pontot eléri.
Támogatható tevékenységek
 • gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése;
 • új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (önállóan nem támogatható);
 • új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható);
 • új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztés (önállóan nem támogatható);
 • a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how eszköz beszerzése (önállóan nem támogatható); informatikai eszközök és szoftverek (önállóan nem támogatható); beszerzések (önállóan nem támogatható);
 • amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:
  • a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
  • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés:
  • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése.
Elszámolható költségek
Új termelő eszköz beszerzése (minimum a projekt összköltségének 50%-át el kell érnie):
 • új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés;
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás;
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
Új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (maximum a projekt összköltségének 25%-áig):
 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés;
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás;
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás;az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás:
 • az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj;
 • az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése:
 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.
Új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:
 • termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 • immateriális javak (licenc) költségei,
 • testreszabás költségei,
 • migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
 • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára:
 • kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használható fel;
 • a számviteli törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől  vásárolják meg;
 • legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:
 • A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás:
  • akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége;
  • ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és korszerűsítés költsége.
 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés:
  • akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése;
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése:
  • új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
Kötelező vállalások
 • Létszámtartás;
 • Személyi jellegű ráfordítások növelése;
 • Éves nettó árbevétel növelése.
A támogatás formája, mértéke
A támogatás vissza nem térítendő.
Az igényelhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint lehet.
A támogatás mértéke régiónként és a vállalkozás méretétől függően változó:
 • Közép-Dunántúli régióban: mikro-, kisvállalkozás: esetén 50%, középvállalkozás esetén: 45%
 • Nyugat-Dunántúli régióban: mikro-, kisvállalkozás esetén: 45%, középvállalkozás esetén: 35%
 • Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi, Dél-Alföldi, Dél-Dunántúli régiókban: mikro-, kisvállalkozás esetén: 50%, középvállalkozás esetén 50%
A pályázat beadási határideje
A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges.

A pályázatról bővebben az alábbi linken olvashat.

Amennyiben pályázat témában tanácsra van szüksége, kérem, írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

BNG
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]