Megjelent az ipari parkokat támogató pályázat!

Már elérhető az „Ipari parkok fejlesztése” című, GINOP 1.2.4-16 kódjelű pályázati felhívás, amely már 2016. május 17-től benyújtható!

Támogatás célja

Az Európai Bizottság által elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerint csak meglévő ipari parkok támogathatók. A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében elért eredményeket továbbfejlesztve a 2014-20-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében. Ezen fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel versenyképes működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon.

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a)   amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik.

b)   amelyek „Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai

c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

d)   amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

e)   amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek köre

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.

a)   Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása; (Önállóan nem támogatható tevékenységek)

b)   Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek; (Önállóan nem támogatható tevékenységek)

c)   Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése; (Önállóan támogatható tevékenységek)

d)   Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése (Önállóan támogatható tevékenységek)

Az a) és b) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át érhetik el.

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az „Ipari Park” címmel rendelkező, a támogatást igénylő saját tulajdonában álló terület.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

Támogatás mértéke

  • szabad vállalkozási zónák területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén: max. 70%
  • szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében: max. 50%
  • Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatása esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget

 

Támogatás összege: min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft.

 

forrás: palyazat.gov.hu

Amennyiben pályázati témával kapcsolatban lenne kérdése,  ide kattintva informálódhat!

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]