Külpiacra lépés pályázati forrásból!

Megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” (VEKOP-1.3.1-16) című pályázati felhívás!

Ezúttal a közép-magyarországi régió vállalkozásai számára jelent meg pályázati felhívás, amely 2016. május 9-től benyújtható!

A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, valamint a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a)            Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység

 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),
 • kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás)

b)           Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

 • terembérlet díja, dekorációs költségek, technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.),
 • sajtótájékoztató költsége

A fenti a) és b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

c)            Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható

 • marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése, beszerzése,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan)
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
 • szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára,

d)           Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható

 • idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap idegen-nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó:
 • domain név regisztráció (regisztrálni kívánt pontos domain név meghatározásával és feltüntetésével)
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja.

e)           Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)

 • külső szakértő szervezet által nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

f)            Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható (max. 500.000 Ft)

g)            Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható

 • szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el.
 • minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek

h)           Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)

 • Szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja. A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei (pl. újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény)

 

Projekt területi korlátozása

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régióban lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatás mértéke: max. 50%

Támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 10 millió Ft figyelembe véve az alábbi korlátozást:

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

forrás: palyazat.gov.hu

Amennyiben pályázati témával kapcsolatban lenne kérdése,  ide kattintva informálódhat!

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]