Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A cikksorozatban az új, 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozó operatív programok tervezeteinek rövid bemutatására kerül sor.
 
A Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) átfogó célja, hogy a gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg, a hosszú távú változásokat is figyelembe véve.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi horizontális céloknak kell érvényesülniük:
 • a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
 • az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
 • a szennyezések és terhelések megelőzése, mérséklése;
 • egészséges és fenntartható környezet biztosítása.  
 
A Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program prioritási tengelyei:
 • a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás;
 • települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése;
 • hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos feladatok;
 • természetvédelmi és élővilág - védelmi fejlesztések;
 • energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása;
 • az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök;
 • technikai segítségnyújtás.

A program várható keretösszege meghaladja az 1100 milliárd forintot. Ebből legnagyobb arányban a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése részesül, mintegy 318 milliárd forinttal. A tervek szerint szintén 300 milliárd forint feletti összeg áll majd rendelkezésre a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, az energiahatékonyság növelése, illetve a megújuló energiaforrások használatának támogatása terén is.

Forrás: palyazat.gov.hu
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]