Kft. szervezet 4. A felügyelő bizottság

Nem minden Kft. rendelkezik felügyelőbizottsággal, létre lehet hozni, de általában nagyobb cégek esetén ajánlott pár személyes Kft-k esetén nem jellemző. Viszont van, amikor kötelező létrehozni ezért fontos ismerni e szervezeti egységet.
A korlátolt felelősségű társaság akkor köteles felügyelő bizottságot létrehozni, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja; vagy a Gt. a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében így rendelkezik.
 
A Gt. szerint, ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/kft-szervezet-3-az-ugyvezeto
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]