Kft. szervezet 3. - Az ügyvezető

A taggyűlés mellett minden Kft.-nek szükségszerűen van ügyvezetője, aki(k) a társaság képviseletét látja (látják) el, valamint intézi(k) a társaság ügyeit, azaz a napi operatív teendőket, tulajdonképpen maga a cégvezető. Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül.

Az ügyvezető az, aki a társaságot képviseli, szerződéseket köt, aláírja a számlákat stb., a külvilág szemében ő maga a társaság és így személye elsődlegesen fontos a társaság megítélése kapcsán. Személyéről a taggyűlés dönt, lehet tag vagy a társaságtól független szakértő is.

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az ügyintézésre és képviseletre; ilyenkor őket kell ügyvezetőknek tekinteni, amennyiben megfelelnek a vezetői tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezéseknek.
 
Az üzletvezető feladata a tagnyilvántartás (tagjegyzék) vezetése. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve - az adatok változása esetén - a módosított tagjegyzéket a cégbíróságnak elektronikus úton benyújtani.
 
Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. Ha a társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/kft-szervezet-2-a-taggyules-2-hatarozatkepesseg-es-osszehivas
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]