Kft. szervezet 2. -A taggyűlés (2) – határozatképesség és összehívás

A taggyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, azaz évi 1 taggyűlés tartása kötelező, ezen a tagok személyesen vagy képviselő útján vehetnek részt, aki közokiratba, illetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló, az érdekütközés kizárása miatt.

A taggyűlés határozatot hoz a kérdésekről, akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A társasági szerződés ennél nagyobb részvételi arányt is előírhat.
 
A társasági szerződés rendelkezhet a taggyűlés olyan módon történő megtartásáról is, hogy a tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a társasági szerződésben foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a taggyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető hitelesít.
 
Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.
 
A társasági szerződés előírhatja, hogy a tagok meghatározott hányadának vagy akár azt, hogy bármely tagnak a kérésére össze kell hívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására.
 
Azaz érdemes végiggondolni a társaság alapításakor mely kérdésekben kell minden tag jelenléte, és melyik tagnak milyen jogköröket adunk.
 
A taggyűlést főszabály szerint az ügyvezető (ügyvezetők) hívhatja össze. Kötelező eset: 30 napon belül köteles összehívni, ha az ügyvezetők száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken. Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője a taggyűlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül nem került sor, vagy az nem lehetséges, akkor a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/kft-szervezet-1-a-taggyules-1-kizarolagos-hataskor
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]