Kft - Az üzletrész (2)

Átruházás, azaz üzletrész eladása, tulajdonos váltás.

Üzletrész átruházása esetén vevőként szerepelhet a társaság másik tagja, maga a társaság vagy kívülálló személy.
Az üzletrész a társaság tagjaira (a társaság saját üzletrészét kivéve) szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják vagy feltételhez köthetik. Ez a társaságban való részesedésszerzés korlátja, hogy idegenek ne juthassanak jogokhoz a társaságban.
Ha a társasági szerződés nem zárja ki vagy nem korlátozza - ebben a sorrendben:
  • a tagot,
  • a társaságot
  • vagy a taggyűlés által kijelölt személyt
az adásvételi szerződés (visszterhes, azaz ellenérték fejében kötött tulajdon átszállására irányuló szerződés) útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy mikor értékesíteni kívánja a tag az üzletrészét, akkor a vételi ajánlatot az elővásárlásra jogosulttal közölnie kell, ha az a közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/kft-az-uzletresz-1

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]