Jogszabályváltozások a munka- és tűzvédelem területén - 2015. március

A márciusi jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki:

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről.

Megjelent: MK 2015/39. (III. 25.) - Hatályos: 2015. 04. 02., 2017. 09. 01.

A rendelet hatálya

 - a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;

- b) az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állományának tagjaira;

 -c) az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira; - d) a tűzvédelmi szakértőkre;

- e) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél (gazdálkodó szervezet) a katasztrófavédelem - ideértve az iparbiztonságot is - a polgári védelem és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra;

 - f) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira;

- g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre terjed ki.

 A jogszabály többek között meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni kell (7. §).

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) hatályba lépésével megszűnt a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása, ezért az új szabályozás a gazdálkodó szervezetnél előállított, feldolgozott, tárolt robbanásveszélyes anyagok mennyiségét, illetve a tűzveszélyes anyagok tárolására szolgáló alapterületet figyelembe véve határozza meg, milyen képesítésikövetelményeknek kell megfeleljenek a tűzvédelemmel foglalkozó szakemberek.

Az a gazdálkodó szervezet, amely a rendelet hatálybalépésekor nem foglalkoztat a 7. §-ban meghatározott szakképesítésű személyt, a 7. §-ban meghatározott előírások betartásáról a rendelet hatálybalépését követő száznyolcvan napon belül köteles gondoskodni.

 A jogszabály új előírásokat tartalmaz arra nézve is, hogy milyen tűzvédelmi szakképesítési követelményeknek kell megfelelniük a tűzvédelmi oktatást végzőknek.

 Ami a speciális területeket illeti, a március 5-én hatályba lépett új OTSZ már nem tartalmazza azokat a képesítési, jogosultsági követelményeket, amelyek a tűzvédelem különleges területeire a korábbi OTSZ (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet) előírt. Ilyen például a villamos berendezések, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálatát végzők, illetve a villámvédelem tervezését és felülvizsgálatát végzők képesítési követelményei. Ezeket a jelen rendelet foglalja össze.

 A tűzvédelmi oktatásokat, a létesítmény tűzvédelmi szabályzatának készítését, valamint a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítését a továbbiakban kizárólag tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

 Új elem, hogy számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére – az új rendelet hatálybalépését követően – csak tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult. Ez a követelmény csak 2017.09.01-jén lép hatályba.

- Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  " A fekete fehér öltözőrendszer szükségessége” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]