Gazdasági társaságok megszűnése

A gazdasági társaságok összefoglalóan, az alább felsorolt okok valamelyike miatt szűnnek meg:

  • a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult
  • elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
  • elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
  • tagjainak száma egy főre csökken, kivéve, ha az egyes társasági formákra vonatkozó szabályok ettől eltérően rendelkeznek;
  • a cégbíróság a törvényben meghatározott okok miatt megszünteti; jogszabály így rendelkezik.
A megszűnési okok mellett a gazdasági társaságok megszűnéséhez szükség van még a cégbíróságnak a társaság törlését elrendelő jogerős végzésére, illetve a cégjegyzékből való tényleges törlésre.

A megszűnés időpontja főszabályként a törlés időpontja.

A megszűnés tehát általában a gazdasági társaságoktól függ, így döntenek, vagy ha például eleve csak meghatározott időtartamra hozták létre (ebben az esetben ezt a létesítő okiratnak tartalmaznia kell).

Előfordulhat az is, hogy a megszűnés a cégbíróság által alkalmazott szankció eredménye. Léteznek olyan megszűnési okok, amelyek meghatározott társaságokra nem vonatkoznak. Például ha a Kft., vagy az Rt. tagjainak létszáma egy főre csökken, ezek nem szűnnek meg, e két társaság esetén a Gt. lehetővé teszi az egyszemélyes alapítást, illetve működést.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]