Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A cikksorozatban az új, 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozó operatív programok tervezeteinek rövid bemutatására kerül sor.

A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarországon a foglalkoztatási ráta elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fejlesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése (az Európa 2020 Stratégiához is illeszkedve) az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése is. A fenti célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre koncentrálja:

 • foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés;
 • vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése;
 • K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése;
 • integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése;
 • alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése;

 

Tervezett prioritások:

 • kkv-k versenyképességének és növekedési potenciáljának, valamint a tudásgazdaságnak a fejlesztése;
 • infokommunikációs fejlesztések támogatása;
 • célzott munkahelyteremtés és –megőrzés;
 • a foglalkoztatás ösztönzése;
 • vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése;
 • pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése;
 • technikai segítségnyújtás. 

 

A legtöbb forrás - várhatóan mintegy 1200 milliárd forint - a foglalkoztatás ösztönzésére jut 2014 és 2020 között; ez az összeg duplája a jelenleginek. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forintot fordítana a kormány. A harmadik legtöbb forrás, mintegy 900 milliárd forint közlekedésre, míg több mint 800 milliárd forint az energiahatékony gazdaság fejlesztésére jutna, míg kutatás-fejlesztésre és innovációra több mint 700 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

 

Forrás: hvg.hu, palyazat.gov.hu

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]