Fair bankok törvény (2)

Az úgynevezett fair bankokról szóló törvény szigorúbb feltételekhez köti az egyoldalú kamat-, költség- és díjemeléseket, szabályozza a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást és a módosításra vonatkozó rendelkezéseket, a Kúria jogegységi döntésének megfelelően.
A módosítás követelményei
 
A jogszabály érinti a hitelszerződés módosítására vonatkozó új rendelkezéseket, a hitelszerződés fogyasztó általi ingyenes felmondására irányadó szabályokat, a devizaalapú hitelekre vonatkozó speciális rendelkezéseket, valamint az új szerződéses feltételekre vonatkozó átállási szabályokat.
 
A törvény rögzíti, hogy a fogyasztó számára hátrányosan kizárólag:
  • a hitelkamat,
  • a kamatfelár,
  • a költség és
  • a díj
módosítható egyoldalúan.

Egyéb feltétel egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható.
 
Külön is rögzíteni kell a szerződésben a hitelező egyoldalú szerződésmódosítási jogát, és semmis az a szerződés, amely az egyoldalú módosítására vonatkozóan meghatározott követelményeknek nem felel meg.
 
A kamattámogatásos hitelekre is vonatkozik a fair bankokról szóló törvény
 
A jövőben kiszámíthatóan változnak majd az állami kamattámogatást élvező hitelek kamatai is, amelyekre külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel vonatkoznak a fair bankokról szóló törvény rendelkezései, mivel azokat speciális feltételekkel nyújthatták, nyújthatják a hitelintézetek.
 
Ilyen feltétel többek közt a támogatott kölcsönök árazásánál érvényesülő, a meghatározott állampapírhozamhoz igazodó kamatplafon alkalmazásának követelménye is. Az ügyfél a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamatot fizeti meg.
 
A támogatott kölcsönök esetén a kamatperiódus lejártakor a hitelintézetek egyoldalú kamatmódosítása helyett a jogszabályban rögzített automatizmus alapján változik a kamat. Az “igazodási pont” a jogszabály szerinti kamatplafon.
 
Így a referenciakamathoz nem kötött támogatott kölcsönök is követik a jogszabályi kamatplafon (tulajdonképpen az állampapírhozamok) változását a 2014. december 31-én fennálló kamatplafonhoz viszonyított különbözet , a “negatív kamatfelár” megtartásával. Az új szabályozás biztosítja, hogy a kölcsön ügyleti kamata átlátható módon változik, kiszámítható feltételeket teremtve mind az ügyfelek, mind a hitelintézetek számára.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/fair-bankok-torveny-1

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]