Európai csereprogram „új vállalkozók”-nak!

Az „Erasmus „új vállalkozók”-nak határokon átnyúló tudáscsere-program” az induló-és haladó, vagy vállalkozásának sikereire törekvő vállalkozóknak ad lehetőséget arra, hogy tapasztalt, más, a programban részt vevő országokban kis- vagy középvállalkozást működtető vállalkozóktól tanulhassanak.

A programban részt vevő „új vállalkozók” tudást és szakmai ötleteket gyűjtenek és cserélnek egy tapasztalt vállalkozónál, akinél tartózkodnak, és akivel együttműködnek az 1-6 hónapos időtartam során. A tapasztalatcsere a tapasztalt vállalkozónál való tartózkodás során valósul meg, amelynek segítségével az új vállalkozó szert tesz a saját kisvállalkozása működtetéséhez szükséges képességekre.

Előnye, hogy új vállalkozóként tudásra tesz szert egy, a részt vevő országok valamelyikében lévő kis- vagy középvállalkozásnál folytatott szakmai oktatáson. Ez megkönnyíti a vállalkozásának sikeres beindítását, illetve az új vállalkozás megerősítését. További előny az új piacokhoz való hozzáférés, a nemzetközi együttműködés és a külföldi üzleti partnerekkel való lehetséges együttműködés.

Fogadó vállalkozóként a fogadó előnyre tehet szert egy új, motivált vállalkozótól származó új ötletekből.

Pályázók köre:

 • olyan „új vállalkozók”, akik elkötelezetten tervezik vállalkozásuk beindítását egy megvalósítható üzleti terv alapján; és az utóbbi 3 éven belül indították el saját vállalkozásukat, bármely szektorban;
 • a pályázók köre kortól független
 • állandó lakóhellyel rendelkeznek valamely részt vevő országban;
 • konkrét projekttel vagy vállalkozói ötlettel rendelkeznek, amelynek szerepelnie kell az üzleti tervben;
 • motivált és elkötelezett hozzáállást kell tanúsítaniuk az együttműködés iránt egy másik részt vevő országban élő fogadó vállalkozónál való tartózkodás során;
 • készen kell állnia a fogadó vállalkozásának fejlődéséhez való hozzájárulásra, és rendelkezésre kell bocsátania képességeit és szaktudását;
 • készen kell állnia a program finanszírozásának szükség szerinti kiegészítésére, amely a külföldi tartózkodása alatti költségek fedezéséhez szükséges.
 • egyes esetekben civil szervezetek, non-profit szervezetek, alapítványok, ill. különböző együttműködések is indulhatnak, feltéve, hogy megfelelnek a Bizottság által definiált KKV kritériumoknak. Ezen szervezeteknek gazdasági jellegű tevékenységgel is kell rendelkezniük.

 

Indulhatnak továbbá azok is, akik még csak határozottan tervezik egy jövőbeli vállalkozás életképes üzleti terv alapján történő beindítását; szintén bármelyik gazdasági ágazatban.

 

Támogatható programok

 • A tapasztalt fogadó vállalkozó megfigyelése és a vele történő együttműködés;
 • Piackutatás és új üzleti lehetőségek kialakítása
 • Részvétel vállalkozásfejlesztési projektekben, innovációban, kutatásban és fejlesztésben;
 • Üzleti tervének tökéletesítése vagy működőképessé tétele
 • Vállalati pénzügyek megismerése;
 • A fogadó vállalkozás márkázási, értékesítési és marketing stratégiáinak megismerése;

 

Időtartam:

A külföldi tartózkodás időtartama egy és hat hónap között változik, és összességében tizenkét hónap alatt kell azt lebonyolítani.

Támogatás mértéke:

Az új vállalkozók számára nyújtott anyagi támogatás hozzájárul a látogatás alatt felmerülő utazási és megélhetési költségek fedezéséhez. A tartózkodást részben az Európai Unió finanszírozza.

További részletek:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hu

 

Amennyiben pályázat témában tanácsra van szüksége, kérem, írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Dr. Veres Ilona

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]