Bérgarancia támogatás

A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás, amely 2014. január 1-től igényelhető.

A támogatás célja
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásának megelőlegezése.

A támogatás igénybevételére jogosultak
A bérgarancia támogatást – a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pont szerinti – felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe.

Hivatkozott jogszabályhely szerinti gazdálkodó szervezetek:
gazdasági társaság, közhasznú társaság, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda, európai részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat (vízközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös biztosító- pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés (ideértve az európai gazdasági egyesülést is), európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

A támogatás mértéke, összege
A támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló – esedékes és forrás hiányában kiegyenlíthetetlen – munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként – fő szabályként – nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét.

A támogatás igénylése
A kérelem 2014. január 1-től elektronikusan nyújtható be.

A kérelem benyújtására szolgáló informatikai rendszer ezen a linken érhető el!

További információ pedig itt érhető el!

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]