Az átalakulás közzététele – hitelezők értesítése

A gazdasági társaság az átalakulásról hozott döntését követő 8 napon belül köteles az átalakulás elhatározásáról a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, amit két egymást követő lapszámban kell közzétenni.
A közleménynek tartalmaznia kell:
  • az átalakuló gazdasági társaság nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
  • a létrejövő gazdasági társaság formáját, nevét és székhelyét;
  • a társasági szerződés megkötésének (alapító okirat elfogadásának) napját;
  • az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének és a létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-
  • tervezetének legfontosabb adatait, így különösen a saját tőke, illetve a jegyzett tőke összegét;
  • a létrejövő gazdasági társaság főtevékenységét;
  • a létrejövő gazdasági társaság vezetői tisztségviselőinek nevét és lakóhelyét;
  • a hitelezőknek szóló felhívást.
A hitelezők védelme az átalakulás során.
Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései az átalakulással hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek.
Ha a tag (részvényes) felelőssége az átalakuló gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása alatt korlátozott, a hitelezőknek biztosíték igénylési joga akkor keletkezik, ha a jogutód gazdasági társaság saját tőkéjének összege kevesebb, mint a jogelőd gazdasági társaságé volt az átalakulás elhatározásakor.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/az-atalakulas-menete
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]