100%-os támogatást a nagyvállalatok is kaphatnak!

Megjelent a közép-magyarországi régió nagyvállalatainak szóló "Munkahelyi képzések támogatása" című, VEKOP-8.5.2-17 kódjelű pályázat!

A pályázatok benyújtása 2017. június 1-től, 2017. október 30-ig lehetséges.


Támogatás célja

A konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik. A munkahelyi képzések elősegítése a 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozásával kapcsolatos szakpolitikai stratégiának egyik prioritását jelenti, valamint a felnőttképzési beavatkozási prioritásokat és célrendszert is magában foglaló Életen át tartó tanulás szakpolitikáját bemutató keretstratégiának is része. A nagyvállalatok munkavállalóit célzó képzések támogatása a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításán keresztül hozzájárul az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalás teljesítéséhez, amely szerint Magyarország foglalkoztatási arányt 2020-ra, a 20 és 64 év közötti munkavállalók körében 75%-ra növeli. Tekintve, hogy a felnőttkori tanulás egyik legjellemzőbb színtere a munkahely, a konstrukció segíti azt is, hogy – az uniós célokkal összhangban - hazánkban 2020-ra a 25-64 éves lakosok 15%-a részt vegyen felnőttkori tanulási tevékenységekben.

Pályázók köre

A Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

  • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
  • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, , vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ehhez a Kormány előzetesen hozzájárult.


Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a)   Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

aa)   OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;

ab)   Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés; (max. 7%)

ac)    Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;

ad)   Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;

ae)   az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c)   Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság


Projekt területi korlátozása

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie.

Támogatás mértéke

Támogatási kategória

Maximális támogatás mértéke

Csekély összegű (de minimis) támogatás

100 %

Képzési támogatás

50%

Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén

60%

 

Támogatás összege: min. 10 millió Ft max. 100 millió Ft


Amennyiben további kérdése adódna pályázattal kapcsolatban, ide kattintva felteheti.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]