0%-os hitelprogram, innovációra!

Elindult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram”című, GINOP-8.1.1-16 kódszámú konstrukció társadalmi egyeztetése.

A hitelprogram célja

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:

  • az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá
  • a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredményezheti. A kölcsön révén nő a vállalati K+F+I kiadások aránya a GDP-n belül, és a vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás mértéke.

 

A hitelprogram keretösszege: 32 milliárd Ft        

 

Hitelfelvevők köre:

A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező kis-, közép- és nagyvállalkozások.

Támogatható tevékenységek:

  • Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek,
  • Innovációs tevékenységek,
  • Termék piacra viteli tevékenységek,
  • A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek,
  • A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.

A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy Eljárási információs tevékenység végzése kötelező a projekt elszámolható költségének minimum 5%-a mértékben.


Projekt területi korlátozása

A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

 

Hitel összege: min. 100 millió Ft, max. 3 milliárd Ft

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól függően (max. 4 M EUR).

Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek.

150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét.

Saját erő mértéke:min. 10%

Kamat: 0%

Amennyiben pályázattal kapcsolatban kérdése adódna, ide kattintva felteheti!

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]