0%-os hitelprogram az energiahatékonyság javítására!

Elindult a „KKV energia hitel” című, GINOP-8.4.1/B-16 kódszámú program tervezetének társadalmi egyeztetése.

A hitelprogram célja

A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő

 

A hitelprogram keretösszege: 30 milliárd Ft        

 

Hitelfelvevők köre:

Jogi forma

 • egyéni vállalkozó
 • egyéni cég
 • gazdasági társaság
 • szövetkezet

 

Méret

Mikro-, kis- és középvállalkozás.

A hitel felhasználása

A hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel.

 1. Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak) (max. 5%):
 • előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése, azaz
 • műszaki, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági engedélyeztetése,
 • statikai szakvélemény elkészítése,
 • környezeti hatástanulmány elkészítése (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

 

 1. Beruházási tevékenységek:
 • ingatlanvásárlás (max. 2%);
 • műtárgy, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület építési, kivitelezési költségei;
 • új tárgyi eszköz beszerzése;
 • immateriális javakra irányuló beruházás (önállóan nem, csak valamely másik beruházási tevékenységgel együtt támogatható).

 

 1. Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):
 • terület-előkészítési költségek (max. 2%);
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
 • műszaki ellenőri szolgáltatás  (max. 1%);
 • egyéb mérnöki szolgáltatás 
 • hatósági szolgáltatások

 

Projekt területi korlátozása

Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép- Magyarország régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik. Ez alól kivétel az, amikor a Projekt székhely, telephely vagy fióktelep vásárlását is tartalmazza, ez esetben a bejegyzés folyósítási feltétel.

Energetikai célú fejlesztést szolgáló hardver vagy szoftver beszerzése esetén a Végső Kedvezményezett székhelye, telephelye(i) vagy fióktelepe(i) közül az minősül megvalósítási helyszínnek, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

 

Hitel összege: min. 1 millió Ft, max. 1 000 millió Ft

Kamat: 0%

Amennyiben pályázattal kapcsolatban kérdése adódna, ide kattintva felteheti.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]