Mi mennyi 2014-ben

Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek - egészségügyi szolgáltatási járulék - adósávok, adókedvezmények...


Tartalomjegyzék:

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
4. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek
5. Munkavállalók által fizetendő közterhek
6. Egészségügyi szolgáltatási járulék
7. Adósávok, adókedvezmények
8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
9. Szociális ellátások
10. Kis összegű követelés értékhatára: 100.000,- Ft
11. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
12. Bérgarancia támogatás maximuma: 1.115.000,- Ft1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)


  Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra
Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,-
Garantált bérminimum* 118.000,- 27.160,- 5.430,- 679,-
Közfoglalkoztatási bér 77.300,- 17.800,- 3.560,- -
Garantált közfoglalkoztatási bér** 99.100,- 22.840,- 4.568,- -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 85.050,- 19.600,- 3.920,- -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 109.040,- 25.120,- 5.024,- -

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 38.650,-
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20.000,-
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat 391.600,-
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 4.000,-/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 15.000,-/hó
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege minimálbér 30%-a
30.450,-/hó
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként minimálbér 20%-a
20.300,-/hó
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege - a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként minimálbér 5%-a
5.075,-/hó
vissza a tartalomjegyzékhez


2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,-/hó
Árvaellátás legkisebb összege 24.250,-/hó
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 2014.01.01-től  83.470,-/hó
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege minimálbér 30%-a 27.900,-/hó
Rokkantsági ellátás minimális összege minimálbér 30%-a 27.900,-/hó
vissza a tartalomjegyzékhez


3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás


  Ellátás összege
Álláskeresési járadék
(folyósítási idő max. 90 nap)
munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a: 101.500,-/hó, 4.670,-/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a: 40.600,-/hó, 1.868,-/nap
(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)
Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg: 46.380,-/hó - 77.300,-/hó
(csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív - heti 20 órás - képzésben való részvétel esetén jár!)
vissza a tartalomjegyzékhez


4. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek


Szociális hozzájárulási adó kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke az adóalap 27%-a (csak törvény szerinti adókedvezményekkel csökkenthető)
Rehabilitációs hozzájárulás 964.500,-/év/fő
(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)
(ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető)
vissza a tartalomjegyzékhez


5. Munkavállalók által fizetendő közterhek


Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,0%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3,0%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%
Összesen 8,5%
Mindösszesen 18,5%
vissza a tartalomjegyzékhez


6. Egészségügyi szolgáltatási járulék

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet.
vissza a tartalomjegyzékhez


7. Adósávok, adókedvezmények


Adósávok Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó
mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap
16 százaléka
Adóalap A SZJA tv-ből 2013. január 1. napjával kivezetésre került a szuperbruttósítás, tehát megszűnt adóalap-kiegészítés! Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből
az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmény (családi adókedvezmény) Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.
Kedvezményes adózású természetbeni juttatások
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás
értékének 1,19 szerese) és 14% EHO
- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy
- Erzsébet-utalvány max. 8.000 Ft/hó;
- Széchenyi Pihenő Kártya
  · szálláshely alszámlán maximum 225.000 Ft;
  · vendéglátás alszámlán maximum 150.000 Ft;
  · szabadidő alszámlán maximum 75.000 Ft.
Iskolakezdési támogatás: 30.450,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 50.750,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 30.450,- Ft/év
  Csekélyértékű ajándék: 3x 10.150,-Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19-szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme 600.000,-
vissza a tartalomjegyzékhez


8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások


Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) a naptári napi átlagkereset 70 %-a
Gyermekgondozási díj (GYED) a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori
minimálbér kétszeresének 70 %-a (2014-ben 142.100,-Ft/hó)
Táppénz a napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében) a napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben) a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét!
Családi pótlék (CSP) egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,-Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,-Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, bűntetésvégrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként 23.300,-Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,-Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőnél és nem intézményben él, az ilyen személy után személyenként 20.300,-Ft/hó
nevelőszülő által nevelt vagy intézményben elhelyezett nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, továbbá a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként 14.800,-Ft/hó
Anyasági támogatás Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,-Ft
A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson, továbbá támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és az a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá
Gyermekgondozási segély (GYES) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe
Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti
vissza a tartalomjegyzékhez


9. Szociális ellátások


Rendszeres szociális segély (RSZS) Jogosult Havi összege
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (77.300,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. Maximum összege: 45.568,- Ft Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs maximum összege 22.768,- Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jogosult Havi összege
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZSre jogosult (a fent hivatkozottak szerint) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó
Időskorúak járadéka Jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy,
akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
a)
az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó


az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, b)
az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 27.075,-Ft/hó

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. c)
az öregségi nyugdíj minimum 130%-a: 37.050,-Ft/hó
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.
Ápolási díj Jogosult Havi összege
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és
tartós gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi
a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 29.500,-Ft
a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53.100,-Ft
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a
Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 44.250,-Ft
a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a (méltányossági ápolási díj): 23.600,-Ft
vissza a tartalomjegyzékhez


10. Kis összegű követelés értékhatára: 100.000,- Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
vissza a tartalomjegyzékhez


11. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher


Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 500,-
2. turisztikai idénymunka 500,-
3. alkalmi munka 1.000,-
4. filmipari statisztika 3.000,-

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.
vissza a tartalomjegyzékhez


12. Bérgarancia támogatás maximuma: 1.115.000,- Ft

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben az elszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 446.000,- Ft
vissza a tartalomjegyzékhez


Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]