Megvitatják Debrecen 2020-ig tartó stratégiáját

Június elején hirdetette meg Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) társadalmi vitáját.
A 2014-2020 közötti EU-s tervezési ciklushoz igazodva Debrecennek is újra kell gondolnia a meglévő stratégiai tervezési dokumentumaiban megfogalmazott célokat és fejlesztési elképzeléseket, számba kell vennie az elmúlt 7 év során megvalósult fejlesztéseket. Ezt szeme előtt tartva elkezdődött Debrecen 2014-2020 időszakra vonatkozó stratégiájának kidolgozása - áll a dokumentumban, mely itt érhető el.
A tervezés célja egyrészt olyan, egymással összhangban lévő Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) megalkotása, amely igazodik a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzéseihez és beruházási prioritásaihoz, másrészt a város fejlesztését szolgáló olyan projektek kijelölése, amelyek majd a 2014-2020-as EU-s programozási időszakban kerülhetnek támogatásra, megvalósításra.
Debrecen megyei jogú város önkormányzata a tervezési folyamatot széleskörű partnerségi egyeztetés mellett szeretné megvalósítani, amely során a vállalkozások, a különböző szakmai és civil szervezetek, kamarák és hatóságok mellett a lakosság is elmondhatja javaslatait.

LE
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]