Lakásépítések: látszik már az alagútból a fény?

2014 első három hónapjában 1692 új lakás épült, ami 51%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek száma 1654 volt, ez 20%-os növekedést jelent a 2013. január–márciusi adatokhoz képest. Az újlakás-építésen belül emelkedett a vállalkozások által épített és az értékesítésre szánt lakások aránya. Növekedett a többszintes, többlakásos épületek és a kisebb alapterületű lakások hányada.
A használatbavételi engedélyt kapott lakások száma a kimutatható növekedés ellenére továbbra is rendkívül alacsony, a válságot megelőző 2008. év első negyedévi teljesítmény alig harmadának felel meg. A kiadott építési engedélyek száma szintén kimozdult a holtpontról, de ez is csak a 2008. első negyedévi szint 18%-át teszi ki. Budapesten 529 új lakást vettek használatba, ami ugyan több mint kétszerese az egy évvel korábbinak, azonban még a 2012. évi szintnek is alatta marad: nem éri el a 2012 első negyedévi érték 70%-át. A régiók közül az összes lakás több mint fele Közép-Magyarországon épült, ezen kívül csak Győr- Moson-Sopron megyében figyelhető meg számottevő lakásépítési tevékenység. Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön továbbra is csökkent a használatba vett lakások száma. Az év első három hónapjában a kiadott új lakásépítési engedélyek száma közel azonos a használatba vett lakásokéval. Az egy évvel korábbi alacsony bázishoz viszonyítva 20%-kal több, 1654 új engedélyt adtak ki, ami a 2008. I. negyedévinek még az egyötödét sem teszi ki, a 2012-es év azonos időszakának adataitól pedig 23%-kal marad el. Csak Pest és Győr-Moson-Sopron megyében tervezik 300-nál több lakás építését. Az építtetői kör összetétele az egy évvel korábbihoz képest arányaiban eltolódott: a természetes személyek által épített lakások aránya 70-ről 56%-ra csökkent, a vállalkozások által épített lakásoké pedig 29-ről 43%-ra emelkedett. Budapesten az összes lakás 83%-át vállalkozók építtették. A tárgyidőszakban mindössze 14 lakás épült önkormányzati megbízásból. Az építtetői kör átrendeződésével összhangban kisebb lett a saját használatra épített lakások aránya (67 helyett 53%), az értékesítésre szánt lakásoké pedig nőtt (31-ről 45%-ra). Bérbeadásra a lakások 1%-a épült, akárcsak egy évvel korábban. Jogi személyiségű gazdasági társaságok a kivitelezői a használatba vett lakások 67%-ának, az egyéni vállalkozások a lakások 28%-át építették (2013. I. negyedévében 54, illetve 31% volt). Az újonnan épült lakóépületek között 70-ről 53%-ra csökkent az új családi házak aránya, ugyanakkor a többszintes, többlakásos épületeké nagyobb lett (24 helyett 43%). A lakóparki lakások aránya 2%-os (egy évvel korábban 4%-os) volt. 2014 I. negyedévében a használatba vett lakások átlagos alapterülete 99 m2 volt, ez 13 m2-rel kevesebb, mint korábban, ugyanis a 100 m2-nél nagyobb alapterületű lakások aránya 50-ről 39%-ra csökkent. A vizsgált időszakban 287 lakás szűnt meg. 47 üdülőépületben 82 üdülőegységet építettek, és 63 üdülőépületben 100 üdülőegységre adtak ki építési engedélyt. A használatba vett üdülőegységek száma egy év alatt több mint másfélszeresére, az engedélyezett üdülőegységek száma közel háromszorosára emelkedett. Az új üdülők átlagos alapterülete 76 m2, ugyanúgy, mint egy évvel korábban.
A kiadott új építési engedélyek alapján 924 lakóépület és 1145 nem lakóépület építését tervezik. A lakóépületek esetében ez 9, a nem lakóépületeknél 29%-os növekedést jelent. A nem lakóépületek közül 58%-kal nőtt az ipari, 9%-kal a kereskedelmi épületekre kiadott engedélyek száma, ugyanakkor a mezőgazdasági épületekre kiadott engedélyeké 15%-kal csökkent.

Forrás: KSH / vállalkozó.info

ZBT
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]