Kutatás indul az agrárvállalkozások finanszírozási nehézségeiről

Kérdőíves felmérés indul a mezőgazdasági alapanyag-termelők és élelmiszeripari vállalkozások finanszírozási nehézségeinek megismerésére.

A Vidékfejlesztési Minisztérium egy új támogatási eszköz bevezetését vizsgálja az új vidékfejlesztési program keretében, amelyet a vissza nem térítendő támogatások mellett, azt kiegészítve vagy akár önállóan lehetne igényelni, és amely a banki finanszírozáshoz nem jutó mezőgazdasági alapanyag-termelők és élelmiszeripari vállalkozások számára nyújtana kiegészítő finanszírozást. Az új támogatási eszköz ún. pénzügyi eszköz, amely alapvetően kedvezményes hitel formájában kerülne kialakításra. Annak érdekében, hogy az új támogatási eszköz megfelelően pótolja a banki finanszírozáshoz nem jutó termelők és élelmiszeripari vállalkozások finanszírozási igényeit, kérjük az érdekelteket válaszolják meg a finanszírozási nehézségeket és szükségleteket felmérő kérdőíveket az AKI honlapján, itt és itt.

A kérdőívek kitöltésére a következő termelőket/vállalkozásokat kérik:

1. mezőgazdasági alapanyag-termelők (a gazdaság vezetője nevében), akik jelenleg nem rendelkeznek beruházási hitellel, és az elmúlt 5 évben nem vettek fel:
  • beruházási hitelt,
  • 3 évet meghaladó lejáratú forgóeszköz hitelt (a legfeljebb 3 éves lejáratú és – akár 3 éven túl is - megújított, rulírozó jellegű forgóeszköz hitelek nem tartoznak bele),
  • 2 évet meghaladó futamidejű pénzügyi lízinget vagy
  • 2 évet meghaladó futamidejű bankgaranciát.
2. mikro vagy kisméretű élelmiszeripari vállalkozások (50 főnél kevesebb foglalkoztatott és az éves nettó árbevétel legfeljebb 10 millió €)

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium / Vállalkozó.info

ZBT

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]