A vis maior elektronikus bejelentése megkezdődött április 25-étől

Megkezdődik az elektronikus vis maior bejelentés: április 25-étől nyílik lehetőség egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentések elektronikus felületen történő benyújtására - közölte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

A tájékoztatás emlékeztetett: vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha az idei egységes kérelemben megjelölt területeken vis maior esemény - például árvíz, belvíz okozta kár - történt, és emiatt a gazdálkodó nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán.
A kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésére, vagy a terméskiesésre vonatkozó káreseményt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján közzétett bejelentőlapon kell megtenniük a gazdáknak. Ezt a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani. A vis maior bejelentéssel kapcsolatos további részletes tájékoztató megtalálható az MVH honlapján - olvasható a tájékoztatóban.
Forrás: MTI
(NKA)
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]