„INVENCIÓTÓL AZ INNOVÁCIÓIG” - STRATÉGIÁK A HORIZONT 2020-AS PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEINEK SIKERES HASZNOSÍTÁSÁRA

A Magyar Nemzeti Kereskedőház - Enterprise Europe Network és az EU IPR Helpdesk közös szervezésében 2014. december 16-án, jelentős érdeklődés mellett sikeresen lezajlott az „Invenciótól az innovációig” című nemzetközi tréning és workshop.

A rendezvény azt a célt szolgálta, hogy a résztvevők megismerhessék a szellemi tulajdon keretszabályait az EU Horizont 2020 programjában, valamint, hogy elsajátíthassák azokat a módszereket, stratégiákat, amelyek alkalmazásának eredményként a szellemi eszközökből értékteremtő innováció lesz.

Az egész napos program során nemzetközileg elismert szakértők tartottak gyakorlatorientált előadásokat arról, hogy a megfelelő szellemitulajdon-menedzsment és hasznosítási stratégiák hogyan tudják eredményesen támogatni a Horizont 2020 projektekben keletkező eredmények piaci hasznosítását.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház – Enterprise Europe Network képviselője bemutatta a résztvevőknek a Hálózat Horizont 2020 keretében nyújtott innovációs szolgáltatásait.

A workshop szekcióban a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség támogatásával a résztvevők a szabadalom- és újdonságkutatás gyakorlatát sajátíthatták el interaktív formában.

Az igen magas számban megjelent, közel 90 fős résztvevői kör egyrészt magyar innovatív vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek és innovációban érdekelt állami szervezetek, másrészt horvát, német, osztrák, román, spanyol és szlovák cégek, K+F szervezetek és állami hivatalok képviselőiből állt.

Puskás Ágnes a Magyar Kereskedelem-fejlesztési Kft. KKV Fejlesztési Főosztálynak vezetője megnyitójában ismertette a Horizont 2020 keretprogramban eddig elért magyar eredményeket, különös tekintettel a KKV Eszköz keretében benyújtott és támogatott pályázatokra. Mint elmondta az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramjában közel 9 milliárd Euró áll rendelkezésre pályázati források formájában KKV-k számára. Ez egy kiváló lehetőség, hogy innovatív magyar vállalkozások K+F forrást vonjanak be tevékenységükbe és ez által biztosítsák fejlesztéseik, technológiájuk sikeres piacra vitelét.

Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy az eredményes vállalati innováció a sikeres nemzetköziesedés egyik fontos építőköve és az exportkészség és az innovációs kapacitás egymást kölcsönösen erősítő tényezők. Éppen ezért a Magyar Nemzeti Kereskedőház az Enterprise Europe Network innováció területén nyújtott szolgáltatásai révén is támogatja a magyar kkv-kat a sikeres külpiaci megjelenésben.

A kiemelt érdeklődés, és a téma jelentőségére tekintettel a Kereskedőház 2015-ben több hasonló rendezvényt tervez hazai és nemzetközi szakmai együttműködő partnereivel.

PD

Forrás: Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]