Titokzatos KHR (1)

Ki kerül bele és miért?

A cash flow tervezés egyik fontos célja, hogy likviditási helyzetünk mindig olyan legyen, hogy fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesíteni tudjuk. Ha a pénzügyi szervezetek felé nem teljesítünk határidőre - ahogy ezt már érintőlegesen korábban említettük - könnyen bekerülhetünk, negatív tartalommal az un. KHR-be, és ezzel hosszú időre kizárhatjuk magunkat és vállalkozásunkat is a hitelezésből.

De nézzük meg pontosan mivel is állunk szemben?

A KHR nem más mint egy a BISZ (Bankközi Informatika Szolgáltató) Zrt. által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszer amelyet a 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak alapján a pénzügyi szervezetek töltenek fel információkkal, a természetes személyek és vállalkozások pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos egyes szerződéseinek helyzetéről.
A KHR elődjéhez a BAR- hoz (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) már 1996-ban csatlakozott minden pénzintézet, takarék- és hitelszövetkezet. Azóta lényegesen fejlődött és bővült a nyilvántartott adatok köre.

A KHR rendszerbe az alábbi szabályok alapján töltik fel az adatokat:

- általános szabályok:

  • a finanszírozási szerződés indulásakor a legfontosabb, a finanszírozásra és a hitelfelvevőre vonatkozó adatok,
  • a szerződés tartama alatt rendszeresen a havi tőketartozás változás,
  • a szerződéskötéskor elkövetett csalás miatt elutasított finanszírozási kérelmek és kérelmezők adatai,
  • a bankkártyával elkövetett visszaélések és a visszaéléseket elkövetők adatai
- vállalkozásokra vonatkozó kiegészítő szabályok:
  • finanszírozással kapcsolatos szerződésében vállalt fizetési kötelezettségének, több mint 30 napot meghaladó ideig eleget nem tevő vállalkozás adatai,
  • vállalkozói folyószámlával szemben fedezethiány miatt, 30 napot meghaladó ideig megszakítás nélkül, 1millió Ft-nál nagyobb összegű sorba állított követeléssel rendelkező számlák és hozzá tartozó vállalkozás adatai
- magánszemélyekre vonatkozó kiegészítő szabály:
  • minimum az aktuális minimálbér összegével 90 napnál hosszabb ideig fizetési késedelembe kerülő, magán személyek által kötött finanszírozási szerződések és adósaik adatai

A törvény persze pontosan meghatározza, hogy kik és milyen feltételek teljesülése esetén tehetik fel adatainkat a többi finanszírozó szervezet által is megtekinthető rendszerre......

Orbán Balázs

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]