NHP: Mire nem használható fel?

Az Növekedési Hitelprogram szakértői elemzése és bemutatása I.
MIRE NEM HASZNÁLHATÓ FEL AZ NHP?
  • A hitel felhasználása arbitrázs vagy betételhelyezési céllal egyértelműen tiltott.
  • A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő részesedésszerzések, tőkeemelések, vásárlások és vevőkövetelések, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
  • A program keretein belül korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására nincs lehetőség a következő kivételtől eltekintve: beruházási hitelek esetén az egyes folyósításokat megelőzően legfeljebb 30 napja saját forrásból kifizetett számlák egy csomagban történő refinanszírozását.
  • Az ingatlan nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül nem folyósítható kölcsön.
  • A kölcsön adósa által előállított („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható.
  • Személygépkocsi vásárlása kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a cég főtevékenysége 2014. február 28-tól folyamatosan személyszállítás volt.
  • Csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja így az bérbe nem adható, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony nem tartható fenn.
 

Amennyiben finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket "Tőkeerős vállalkozások banki megítélése" címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.


Orbán Balázs

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]