PDF letöltés

KKV szektor hitelfinanszírozása a bankári alapelvek aspektusából

A vállalkozások finanszírozását ismertető cikkek során bebizonyítottuk, hogy a vállalkozások sikeressége elsősorban a bankfinanszírozás mennyiségi megfelelőségétől és minőségétől függ,
A vállalkozások finanszírozását ismertető cikkek során bebizonyítottuk, hogy a vállalkozások sikeressége elsősorban a bankfinanszírozás mennyiségi megfelelőségétől és minőségétől függ, valamint az EU és a hazai pályázatok során elnyerhető támogatások mértékétől. Az utóbbi sem független a vállalkozó banki kapcsolatától, mert a támogatások túlnyomó része utófinanszírozású, ezért nem mindegy, hogy az itt elnyert pénzügyi forrást a bank előfinanszírozza, illetve a pályázati cél megvalósításához biztosítja-e a saját erőrész meghitelezését, amennyiben a vállalkozó nem rendelkezik ehhez szabad vállalti forrásokkal.
Miként biztosíthatók a vállalkozó számára a hatékony működéséhez szükséges források ?
Mind a pályázati, mind a bankforrások (bankkölcsönök, bankhitelek) hozzájutásának feltétele a vállalkozó hitelképessége, illetve a bank finanszírozási képessége és finanszírozási hajlandósága, illetve aktívitása, valamint a vállalkozó hitelképessége.
Hogyan értelmezhető a bank finanszírozási és a kisvállalkozás hitelképessége, miért központi kérdése ez a kisvállalkozások, illetve a kkv szektor fejlődésének ? Miért függnek ezek a kockázatoktól, a bankári alapelvek betartásától.
Az üzleti bankok hitel- és hitelkihelyezési képessége – szerves egységben kizárólag együttesen fejezi ki a pénzintézet bonitását, csak két eltérő megközelítésben.
A hitelkihelyezés felső határa az, hogy „csak a forrásaik erejéig hitelezhetnek”.

Hitelkihelyezési képességüket meghatározó külső tényezők
• a bankrendszer globális hitelezési képessége,
• a kötelező tartalékolási előírások mértéke,
• a pénz és tőkepiac likviditási helyzete,
• a bank ügyfeleinek hitelképessége

A pénzintézetek (üzleti bankok) finanszírozási képessége és működési hatékonysága a CAMEL ellenőrzési rendszer alkalmazásával határozható meg, amely alapelemei a

C: Tőkemegfelelés (Capital adequacy)
• a bank eszközeinek lejárati struktúrája mennyire rugalmas, mennyire alakítható,
• mennyire stabil, tud-e szükséghelyzetekben új forrásokat bevonni

A : Eszközminőség (Asset quality)
• az eszközök minősége kulcselem, mivel a többi tényezőt is befolyásolja

M : Menedzsment (Management)
• ez a másik négy elemet összegzi, szintetizálja, mivel azok minőségét a menedzsment színvonala határozza meg

L : Likviditás (Liquidity)
• likviditás : a pénzintézet képes a napi esedékes fizetési kötelezettségeit normál feltételek között bonyolítani,
• szolvencia : a pénzintézet válság esetén is ki tudja elégíteni a kötelezettségeit, mivel követelései meghaladják a forrásait

A pénzintézetek ellenőrzése a pénzügyi felügyeletek hatáskörébe tartozik, amelyet hazánkban 2014 évig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látta el önállóan. Jelenleg a PSZÁF Magyar Nemzeti Bankba történő beolvasztásával az MNB Pénzügyi Felügyelete az illetékes a pénzintézetek ellenőrzésére és a működésük szabályozására. Az EU is tervezi a tagországok Pénzügyi felügyeleteinek összevonásával az egyes országok bankrendszereinek az integrált irányítását, de jelenleg a folyamat a szabályozások egységesítésénél tart.

A felügyeletek fő funkciója az országok bankrendszerei működőképességének és törvényes tevékenységének a biztosítása. Rendelkezik minden eszközzel ahhoz, hogy a bank ügyfeleinek az érdekei ne sérülhessenek. Korszerű ellenőrzési rendszer birtokában a pénzintézeteknek folyamatos (napi, havi, negyedévi, évi, évzárási, stb.) jelentési kötelezettségük van, amely alapján a gazdálkodásuk folyamatosan átvilágításra kerül, amelyet helyszíni ellenőrzésekkel is kontrollál a felügyelet. Hiányosságok, szabálytalanságok észlelése esetén a felügyelet intézkedési és jelentési kötelezettség előírásával, illetve személyi bírságok kiadásával gondoskodik a hibák megszüntetéséről. Amennyiben ez nem jár eredménnyel a pénzintézet további veszteségeinek kizárása érdekében felszámoltatja az intézményt.

A kisvállalkozóknak hasznos információ lehet a kapcsolatukban álló pénzintézetről, hogy rendszeresen ellenőrzik a Felügyeleti honlapon nyilvánosságra hozott felügyeleti határozatokat, hogy nem szerepel-e köztük a saját bankjuk.

Jó tudni, hogy a bank a hitelkihelyezéseknél az ügyfelekről minden releváns információt begyűjthet ahhoz, hogy érdemes-e az ügyfele részére hitel nyújtani, de a bank ügyfelei csak a felügyelet információi révén győződhetnek meg a kiválasztott pénzintézetűk megfelelőségéről és elsősorban a pénzintézeti befektetéseik biztonságáról.

A cikk folytatásában ismertetjük a pénzintézetek ügyfeleik hitelképességének megállapításához szükséges minősítési alapelveket.

Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenteren keresztül.
Kovács János