PDF letöltés

Kisvállalkozások versenyképesség növelésének lehetőségei

A globális piacokra való bejutáshoz és bennmaradáshoz alapvető feltétel a kisvállalkozás versenyképessége.  
Miközben a hazai médiák gazdaságunk kiemelkedő sikereként folyamatosan arról tájékoztatnak, hogy nemzetgazdaságunk növekedési üteme meghaladja az EU országok többségének mértékét, sajátos tényként ehhez hozzá kell tennünk, hogy a vállalkozásaink mintegy 99 %-át kitevő kkv szektor (közép- kis és mikro vállalkozások) GDP hozzájárulása mintegy 4,5-5 %- kisebb az EU országok átlagánál.

Felmerül az kérdés, hogy mennyire sikeresek a kis és mikro vállalkozások, illetve milyen lehetőségek vannak arra, hogy a versenyképességük javításával gazdasági eredményeinket a GDP hozzájárulásukat érdemben növelni tudják.

Ahhoz, hogy a vállalkozások sikeréről beszéljünk három fontos kérdést kell tisztáznunk.
• milyen a kisvállalkozásoknak a vezetési színvonala,
• milyen az innovációs készségük és képességük,
• milyen a versenyképességük

A vezetési színvonaluk a vezetők kompetenciájával jellemezhető. Ez függ a kompetenciájuktól, amely jellemzői a
• szakértelem,
• szakmai kvalitás,
• gyakorlati ismeret,
• vezetési képesség és gyakorlat

függ a stílusuktól, amely jellemzői
• szabatos véleménynyilvánítás,
• egyszerű és tömör (lényeges) fogalmazás,
• figyelmes és udvarias modor,

függ a megbízhatóságuktól, amely jellemzői
• pontosság,
• rendszeretet, rendezettség,
• szakmai és erkölcsi megbízhatóság

függ az eleganciájuktól, amely jellemzői
• alkalomhoz illő öltözködés, illetve nem kirívó viselet,
• időzítés, megjelenés, benyomáskeltés,
• nonverbális kommunikációs készség,

A kisvállalkozásoknál az innovációs készség és képesség, a nagy és középvállalkozásokhoz képest, az üzemi méretük és saját tőkéjük korlátozottsága miatt, sajátos módon jellemezhető. A kisvállalkozások nem rendelkeznek a K+F+I projektek megtervezéséhez és megvalósításához szükséges szellemi és anyagi potenciállal. Az innovációs készségen és képességen, ezért a kisvállalkozás stratégiai és innovációs érdekeltségét kell értenünk. A kisvállalkozás vezetőjének - az 1-10 főt foglalkoztató mikro vállalkozás esetén - aki egyben a tulajdonos is azt a felismerését és érdekeltségét tekintjük, hogy a piacra bejutás és fenntartás érdekében képes megtalálni azokat a technológiai, termék és szolgáltatás terén alkalmazható innovációkat, amelyet tanácsadók és partnerek segítségével át tud venni és honosítani a piacra való bejutás és a vállalkozása fennmaradása érdekében. Ezeknek a készségnek és képességnek kulcsfeltétele a vezető tudása, illetve kompetenciája és kapcsolatrendszere.

Az első két tényező megléte esetén beszélhetünk a versenyképességről, amely úgy jellemezhető, hogy a saját versenypályáján rendelkezik partneri és szövetségi kapcsolatokkal, valamint érdekvédelmi szervezetének támogatása révén képes olyan termékekkel és szolgáltatásokkal képes piacra jutni, amelyeket a nagyobb vállalkozások, cégek nem vettek észre, vagy nagy üzemi méretük miatt csak hosszú időszak alatt tudnának csak bevezetni. Ennek kulcsfeltétele a vezető stratégiai és innovációs szemlélete, a vállalkozás hátrányainak előnyként való kiaknázása. Ilyen előny lehet a méretnagyság, amely az innovációk egyszerű alkalmazását és gyors bevezetését biztosítja (nincsenek hosszú bürokratikus eljárások és a vállalkozás szervezetei, illetve anyacéggel történő egyeztetések és engedélyeztetések), másrészt a kis létszám miatt alkalmas arra, hogy magas minőségi színvonalat érjen el és azt meg is tudja tartani. Az európai mikro vállalkozások elsősorban családi vállalkozások, amelyek kizárólag a család tudására és tradíciójára építik fel működésüket (pl. óragyártásban az óra mutatóit családi vállalkozásban gyártják valamennyi óragyártó cég számára).

A kisvállalkozás versenyképességét, a fentiekből adódóan, a vezető stratégiai és innovációs szemlélete, fejlesztési képessége határozza meg. A fejlesztési képességét a korszerű informatikai eszközök hatékony alkalmazására való affinitása és a piaci információk elemzésére, ú.n. réskitöltő marketing stratégia alkalmazására irányuló képessége jelentheti. Ma már a korszerű informatikai eszközök az IT eszközök innovációja miatt, elérhető áron a kisvállalkozások számára is hozzáférhetően, on-line kommunikációs lehetőséggel kiaknázhatók. A kisvállalkozás kis méretéből adódó rugalmassága és döntési mechanizmusa előnnyé tehető.

Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János