PDF letöltés

Kis- és mikró vállalkozások vezetőivel szemben támasztott követelmények

A tudás, kreativitás és innováció nem feltétlen méretfüggő.
A kis- és mikró vállalkozások (továbbiakban kisvállalkozások) már ismertetett sajátossága, a nagyvállalatokkal szemben, hogy minden döntés meghozatala itthon a vállalkozás vezetői részéről történik. A multi (nagy) vállalatoknál köztudott, hogy a hazai menedzsment rész döntéseket hozhat meg. A felsőfokú végzettségű, magas kompetenciájú munkatársak jórészt csak a döntés előkészítésére szolgáló javaslatok kidolgozásában vesznek részt és nem a döntési folyamatban.

A tudás, kreativitás és innováció nem feltétlen méretfüggő, jóllehet, hogy a nagyvállalatok előnyösebb helyzetben vannak a „szürkeállományban” mivel a rendelkezésükre álló szakemberek, kutatók együttes tömege meghaladja a kritikus tömeget, amely a projektek eredményességét biztosítja.

Ennek ellenére szervezeti vonatkozásban nincsenek hátrányban a kisméretű, kis létszámú vállalkozások sem, mivel vannak olyan tevékenységek pl. informatika, egyedi gép és berendezés gyártás, gyógyszeripar, agrárgépészet ahol a mennyiségi hiányokat, a könnyebben irányítható team, a rugalmasság, személyi adottságok ellensúlyozzák. Természetszerűleg a „kicsik” számára is jó megoldás az egymás közötti magas szintű horizontális és vertikális kooperáció, amelynek napjainkban gyakori példája a klaszterekbe történő szerveződés.

Visszatérve a vezetés fontosságára a fentiekkel összhangban megállapítható, hogy ha kisvállalkozás nemzetközi szinten is versenyképessé szeretne válni, sok – szinte minden – múlik a vállalkozás menedzsmentjén elsősorban az elsőszámú vezetőn, hogy időben felismerje, hogy mire képes a vezetése alatt álló vállalkozása. Vezetési aranyszabály, hogy a „mércét felállítani” mindig magasabbra kell, mint amit a meglévő adottságok diktálnak. Így a vezető folyamatosan „kihívásként” kell, hogy kezelje a jövőre megfogalmazott terveit, mert nem önmagához, hanem a versenytársakhoz, a konkurenciához kell viszonyítani az elképzeléseit.

Köztudott, hogy senki sem vezetőnek születik, ezért azzá válni csak elméleti képzés és vezetői gyakorlat alapján lehet, amennyiben meg ehhez a személy adottsága. A teljesség és a komplexitás igénye nélkül bemutatjuk a hatékony szervezet jellemzőit.

vezetők vonatkozásában
• a szervezetnek küldetése és jövő képe van, amely mindenki által ismert,
• a vezetők világos, sikerhez vezető szervezeti értékrendet és irányítási rendszert alakítottak ki,
• a vezetők nem túlterheltek, optimálisan delegálják a vezetési feladatokat, illetve osztják meg a felelősséget a beosztottjaikkal,
• a vezetők képesek a példamutatásukkal ösztönözni a beosztott vezetőket, munkatársakat,
• a vezetők képesek különösebb nehézségek és ellenállás nélkül bevezetni a változásokat,
• rendszeres az innováció és a kreativitás a szervezetben,
• a vállalkozásra, mint szervezetre jellemző a kiváló együttműködés,
• a vállalkozás szervezeti felépítése összhangban van a stratégia támogatási igényével,
• a vezetés aktívan részt vesz a szervezeti szintű fejlesztésekben,
• a vállalkozásban, mint szervezetben mindenki számára egyértelmű az elvárt teljesítmény követelmény,
• a vezetők képesek a szervezetben előforduló problémákat jól kezelni, ezért a szervezetre nem jellemző a konfliktus kezelés

A humán erőforrások vonatkozásában
• az emberi erőforrás-tervek összhangban vannak a szervezet politikájával és stratégiájával, a szervezet belső struktúrájával, valamint a kulcsfontosságú folyamatok rendszerével,
• a munkatársakat rendszeresen és eredményesen képzik és bevonják őket a fejlesztésekbe,
• maradéktalanul hasznosítani tudják a munkatársak szakmai ismereteit és egyéni képességeit csoportos és szervezeti szinten is,
• a szervezetnek kiváló munkatárs kiválasztási, karriertervezési és karrierfejlesztési és utánpótlás tervezési rendszere van (élet-pálya tervezési rendszer), a munkakörök ellátáshoz szükséges kompetencia feltételek alapján,
• a szervezetre jellemző a jó kommunikáció, nyílt és barátságos légkör,
• bérezési rendszer összhangban van a teljesítményekkel,
• a munkatársak elkötelezettek a szervezet iránt

A stratégia és taktika vonatkozásában
• a stratégia összhangban van a jelenlegi és jövőbeni érintettek elvárásaival (tulajdonosok, finanszírozók, ügyfelek, munkatársak, partnerek, felügyeleti szervek, társadalom),
• a szervezetnek van „B” terve arra az esetre, ha a jelenlegi „A” csődöt mond,
• a szervezet teljes személyi állománya tisztában van a vállalkozás termékeinek és szolgáltatásainak hatásaival a teljes életciklus alatt,
• rendelkezik a stratégia megvalósításához szükséges feltételekkel a partnerkapcsolatokat is beleértve,
• pontosan ismerik a szervezet kulcsfontosságú képességeit, kulcskompetenciáit,
• a szervezet eredményét minden szinten ismerik és követik,
• minden fontos tevékenység elvégzéséhez elegendő idő áll rendelkezésre,
• minden időpontban a szervezet képes a legnagyobb eredményt hozó tevékenységre koncentrálni,

Erőforrások vonatkozásában
• a lehető leghatékonyabban kezelik a rendelkezésre álló készleteket, tudást, technológiákat, ingatlanokat,
• olyan pénzügyi konstrukcióik, folyamataik, mutatóik vannak, amelyek biztosítják az eredményes és hatékony működést,
• eszközeik üzemeltetését és karbantartását menedzselik annak érdekében, hogy a teljes életciklusban, vagy ezen túl is működtethetők legyenek,
• erőforrásaik javát hatékonyság növelésre, fejlesztésre fordítják,
• hatékony megoldásaik, módszereik vannak a hulladékok kezelésére, hasznosítására, illetve ártalmatlanítására, valamint a hulladékok mennyiségének a csökkentésére,
• az ingatlanokat és az eszközeiket energia megtakarítással, hatékonyan működtetik,
• modern információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak, biztosítják az adatvédelmet, megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést a szervezet adataihoz

Ezek a szervezeti adottságok a korszerű, innovatív és hatékony vezetés esetén biztosíthatók. Az ilyen színvonalú szervezet a garancia arra, hogy a vállalkozás fejlődési pályájára állhasson. A sikeres, folyamatosan fejlődő vállalkozás könnyen szerez hasonló vállalkozói partnereket, illetve szívesen létesítenek vele stratégiai partner kapcsolatot a pénzintézetek is, biztosítva a fejlődés zökkenőmentes bankfinanszírozását. A szervezeti adottságok követelményei összeállításában Ambrus Tibor: Vállalkozói műhelytitkok Erdélyben című Nemzeti Közszolgálati Tankönyvkiadó 2013. évben kiadott könyvét is, amelyet szerző számomra dedikált. A könyv hasznos információkat tartalmaz azoknak a mikró és kisvállalkozásoknak a számára, akik a jövőképet a fejlődésükben látják.

Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János