PDF letöltés

Kis és középvállalatok növekedésnek finanszírozási lehetőségei

Minden kis- és középvállalkozás alapításakor a tulajdonosok arra törekszenek, hogy a cégük stabilan és folyamatosan növekedjen. A növekedést elsősorban a cég méretének a növelésében látják, holott ez csak egyik és nem feltétlen legfontosabb tényezője a vállalkozás sikeres működésének.
A méretnövekedés és a sikeresség elsősorban a kis- és mikró vállalkozások esetében nincs mindig köszönő viszonyban, ha a vállalkozás hatékonysága és kvalitása biztosítja a eredményesség növelését. Az EU-ban sok mikró vállalkozás (általában családi vállalkozás) ér el kiemelkedő gazdasági sikereket azzal, hogy versenyképes, a világranglistán élmezőnybe tartozó alkatrészeket, részegységeket a legmagasabb minőségi színvonalon képes gyártani. (kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, mikróvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön, vagy együttesen nem haladja a 25 százalékot).
A magyar kis- és mikróvállalkozások növekedését is komplex vizsgálattal – nem egy tényező kiemelésével – dönthetjük el. A hazai gyakorlatban azokat a vállalkozásokat tekinthetjük növekedőnek, amelyekre a árbevételük növekedése, a cégvagyonuk gyarapodása és a nyereségesség emelkedése a jellemző.
Ezt a növekedési (fejlődési) potenciált vizsgálja meg a pénzintézet bankhitelnyújtás esetén, mert ez nyújt a kihelyezett kölcsönre fedezetet, amelyhez a bekért ingatlan jelzálog biztosítékok is csak kiegészítő jellegűek. A globális pénzügyi válság előtti években a K+F projekteket finanszírozó pénzintézetek ingatlan fedezet nélkül is finanszírozták a vállalkozásokat.
A kis- és mikróvállalkozás növekedése bankhitel, vagy támogatási juttatás nélkül nem tud megvalósulni, ezért rendkívül fontos, hogy a vállalkozás a növekedéséhez szükséges pénzügyi forrásokat időben, és megfelelő mértékben megszerezze és azokat felelősen a vállalti teljesítmény növelésére felhasználja.
Ezt a bankári alapelvek (DPLR modell) folyamatos ellenőrzésével érheti el, ahol
D : növekedés (mérlegfőösszeg, tevékenységi kör, innováció, HR )
P : nyereségesség
L : mindenkori fizetőképesség (likviditás, szolvencia)
R : kockázati kitettség (ésszerű kockázatvállalás : prudens működés)
A modellben a felsorolt tényezők folyamatos változásuk miatt a vállalkozás menedzsmentjének meg kell tartani a mindenkori egyensúlyt, mert ellenkező esetben a cég fejlődése visszaesik, illetve a változás negatív eredménybe rántja a céget. (pl. az optimálisnál nagyobb növekedés kiszívja a forrásokat a tartalékokból és termelésből és veszteség jön létre, vagy az ésszerűtlenül nagy kockázat vállalása, ha kudarccal végződik csődöt is előidézhet, ugyanígy a túlzott likviditás a vállalkozás összes forrásainak bankba elhelyezése és hosszútávra való lekötése is előidézheti a termelés és növekedés lelassulását, illetve a vállalat visszafejlődését.
A vállalkozás és a bank közötti együttműködés, partneri kapcsolat kialakításának fontos eleme lehet a banki modell vállalati alkalmazása, illetve a kockázatok ésszerű vállalása és a növekedés optimalizálása, valamint a mindenkori hitelképesség fenntartása.
A vállalati gyakorlatban el kell érni a növekedés (növekedési ütem) fenntartását, lehetőleg úgy hogy ehhez ne kellejen bevonni újabb tulajdonosi tőkét. A növekedés belső forrása a tulajdonosok által ki nem vont nyereség, azaz az osztalékfizetés után fennmaradó visszatartott nyereség.
A vállalkozásnak kiemelt figyelmet kell fordítania az eladósodásra is, amely az idegen források (bankhitelek) korlátozását, a likviditás mindenkori fenntartását igényli.
A vállalkozás részére igen fontos a pénzügyi terv készítése, amely a vállalkozás mérlegadatai, cash-flow adatai, a hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók ellenőrzésével és betartásával az árbevétel növekedés függvényében teszi megtervezhetővé a külső források bevonását.
A vállalkozás számára ugyanilyen fontossággal bír, a számára legalkalmasabb pénzintézeti partner megtalálása, ezért a cikksorozatban bemutatjuk a bank kiválasztásnak szempontjait, a bank belső minősítését annak érdekében, hogy a vállalat megtermelt eredményéből származó forrás értéke a bankban gyarapodhasson.

Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenteren keresztül.
Kovács János