PDF letöltés

Kezdő mikro- és kisvállalkozások hitelezési lehetősége

Minden kezdet nehéz, különösen azoknak a most kezdő mikro- és kisvállalkozásoknak, akik az alapításhoz szükséges tőkén kívül saját vagyonnal nem rendelkeznek.
A kisvállalkozásoknak a fejlődésükhöz, növekedésükhöz hitelre van szükségük, mivel az EU forrásokból megvalósítható Horizont 2020 pályázatokon kevés kivételtől eltekintve nem felelnek meg a pályázati kiírásokban megszabott feltételeknek. Általánosnak mondható az is, hogy ha frissen kezdő kis- legfőképpen mikrovállalkozás bankhitelt szeretne kapni a kereskedelmi bankokat rendre elutasítják őket, mivel nem rendelkeznek legalább egy lezárt évvel, illetve annak is pozitív eredményével. Hogyan tudják ezt elérni ha, még a hitelfeltételek szerinti önerővel sem rendelkeznek.

Mielőtt feladnák reményeiket és a vállalkozásukat létrehozó céljaikat két megoldás tűnik részükre járhatónak. Az első „az üzleti angyal” illetve a Start Up finanszírozás, amikor működő tőkével segítik ki őket, illetve menedzselik a kisvállalkozás felfuttatásáig. Ez csak akkor lehetséges, ha ezek a tőketársaságok „üzleti angyalok” fantáziát látnak a kisvállalkozásban, mert a termékterveiket innovatívnak, jól értékesíthetőnek tartják. Ez a működő tőkebevitel függőséget jelent a kezdő vállalkozásnak, de ugyanakkor előnyt is, mivel a vezetés megtanulhatja, hogy miképpen teheti sikeressé a vállalkozását. Érdemes tájékozódni arról, hogy a vállalkozásuk megfelel-e az „üzleti angyalok” kívánalmainak.

A másik út egyszerűbbnek tekinthető, mivel hitel lehetőségét kínálja olyan hitelközvetítő, illetve hitelezési bróker részéről, aki menedzseli a kisvállalkozó hitelkérelmét. Több brókercég biztosít ilyen lehetőséget, amennyiben a kisvállalkozás rendelkezik a bank fedezeti követelményének (LTV) megfelelő ingatlanfedezettel. Ezek a brókerek kiválogatják azokat a hitel és fizetőképes ügyfeleket, akik megfelelnek a hitelező bank feltételeinek. Ez esetben nem feltétlen követelmény egy lezárt év pozitív mérlegdokumentációja, ezért frissen kezdett vállalkozás is pályázhat rajtuk keresztül a szabad felhasználású hitelekre.

Szabad felhasználású hitel
Az ügyfélkör kezdő, vagy már lezárt évvel működő kisvállalkozások, amelyek megfelelő ingatlanfedezettel rendelkeznek. A termék fő jellemzője, hogy hitelcél igazolása nélkül igényelhető és szabadon felhasználható a vállalkozás számára. Egy ilyen bróker hitelezési ajánlatát mutatjuk be a továbbiakban

TERMÉK JELLEMZŐI
• kezdő vállalkozás is igényelheti
• szabadon felhasználható
• üzleti tervet nem igényel
• a hitel költségeit elszámolhatja a vállalkozásban
• hitelkiváltásra is fordítható

MEKKORA ÖSSZEG VEHETŐ FEL?
A hitel összege: 1.000.000 - 50.000.000 Ft
Futamidő: 6 hónap - 15 év
Türelmi idő: maximum 1 év
Fedezet: Magyarországon lévő forgalomképes ingatlan lehet
HITELFELVEVŐK KÖRE

Azok a belföldi gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik a hitelkérelem befogadásának időpontjában minden szempontból megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény előírásainak, továbbá, amelyek megfelelő per-, teher- és igénymentes ingatlannal rendelkeznek, vagy ilyen ingatlant ajánlanak fel biztosítékul, vagy ilyen ingatlant kívánnak vásárolni és fedezetül ezt kívánják felajánlani (kivéve társasházak, lakásszövetkezetek, alapítványok és gazdasági társaságnak nem minősülő non-profit szervezetek).

Javasoljuk az alábbiak számára:
• kezdő vállalkozások, mivel nem jelent akadályt, ha az Ön vállalkozásának még nincs egy lezárt üzleti éve;
• olyan vállalkozások, akik még nem rendelkeznek ingatlanvagyonnal, csak most vásárolnak;
• hitelkiváltás céljára azok a vállalkozások, amelyek már rendelkeznek kölcsönnel. Így a drágább, kedvezőtlen hitel megszüntethető egy alacsonyabb havi terhet jelentő, kedvező, egyszerű megoldással.

HITELEZÉSBŐL KIZÁRTAK KÖRE
• amely ellen csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
• amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
• amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
• amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
• a vállalkozás tulajdonosa nem szerepelhet a KHR listán (BAR).

A HITEL CÉLJA
Hiteligazolás nélkül igényelhető, szabadon felhasználható kölcsön.
MILYEN DOKUMENTUMOK SZÜKSÉGESEK AZ IGÉNYLÉSHEZ?
Új vállalkozás esetén:
• személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya aláírással hitelesített másolata a vállalkozás vezetői, valamint a fedezeti ingatlan tulajdonosai részéről;
• vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés;
• cégbírósági végzés;
• aláírási címpéldány;
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat (csak szerződéskötésre);
• NAV nemleges igazolás;
• VPOP igazolás, vagy nyilatkozat, hogy nem tartozik a vállalkozás a jövedéki tv. hatálya alá.
• helyi önkormányzati igazolás, hogy a vállalkozásnak nincs lejárt tartozása.

Meglévő vállalkozás esetén:
• személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya aláírással hitelesített másolata a vállalkozás vezetői, valamint a fedezeti ingatlan tulajdonosai részéről;
• vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés;
• cégbírósági végzés;
• aláírási címpéldány;
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat (csak szerződéskötésre);
• NAV nemleges igazolás;
• VPOP igazolás, vagy nyilatkozat, hogy nem tartozik a vállalkozás a jövedéki tv. hatálya alá;
• helyi önkormányzati igazolás, hogy a vállalkozásnak nincs lejárt tartozása;
• 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap;
• vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok (két lezárt teljes év pénzügyi kimutatása);
• engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a bejelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata.

HITELKIVÁLTÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
• bankinformáció a korábbi hitelt nyújtó banktól, melynek tartalma: hitelszerződés száma, kelte, összege;
• lejárata a jelenleg fennálló tőke és kamattartozásnak, hitelkiváltás (folyósítás) napján esedékes tőke- és kamattörlesztés összege;
• a korábbi hitelt nyújtó bank technikai számlaszáma;
• a korábbi hitelt nyújtó bank nyilatkozata, hogy amennyiben a hitel kiegyenlítésre kerül, a jelzálogtörlésre vonatkozó kérelmet kiadja és lemond a ranghely fenntartási jogáról.

Megjegyezzük, hogy ezeknek a hiteleknek a kamatai magasabb a 2,5 %-os növekedési hiteltől, és az ügyfél (kisvállalkozás) minősítésétől függően elérheti a 9.5 %-ot. Mindenképpen javasoljuk a hiteltárgyalások során a hitelezésben jártas ügyvéd segítségét is igénybe venni, amit bróker, illetve hitelközvetítők nélkül történő hitelszerzés esetén is ajánlunk. Gondoljunk akár a bróker cégeknél, akár a devizaalapú jelzáloghitelezésnél előfordult szabálytalanságokra, egyoldalú előnyszerzésekre, amely jó ügyvéd segítsége mellett elkerülhető lett volna.

Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János