PDF letöltés

Hogyan pozícionáljuk magunkat – tanulságok levonása

A kisvállalkozók bankkapcsolatainak minőségi problémáinak megoldása, és a vállalkozások hitel- és fizetőképességének növelése mindannyiunk feladata.
Azt szeretném bebizonyítani, hogy a hazai bankrendszerünk magyarosítása (magyar tulajdon részarányának a növelése, magyar tulajdonú bankok számának a növelése) egy csapásra nem oldja meg a tőkeszegény (tőkehiányos), tartalékhiányos, stratégiai és marketing szemlélet hiányú, innovációkat nélkülöző, tekintélyelven irányított mikró és kisvállalkozásaink sokasodó gondjait, magas fluktuációját. El kell fogadnunk azt az alapelvet, hogy csak azokon érdemes segíteni, akik hagyják ezt és magukon önerőből is tudnak segíteni.

A vállalkozás – bankkapcsolat színvonalát végső soron az határozza meg, hogy a vállalkozás egyenrangú félként tudja-e kezelni a bankot, illetve bankokat. Az eredményes, sikeres vállalkozás válogathat a bankokban, mivel versenyeznek érte. Nem szabad feladni az egyenrangúsági igényeinket, akár bank, akár konkurens vállalkozás áll velünk szemben.
Sokan úgy gondolhatják, hogy ezek az érvek nem valósak, mivel aki benne van, a sűrűjében tudja, hogy teljesen más erről beszélni, koncepciókat gyártani, mint a való világban, folyamatosan romló körülmények miatt, ezt a tevékenységet folyamatosan végezni.

Tisztelem a vállalkozókat, mivel én is mikró vállalkozói tevékenységet végzek, de meggyőződésem, hogy közösen az együttműködési lehetőségeket, a VOSZ és kamarai támogatásokat kiaknázva, lehet, hogy csak kis lépésekkel, de képesek lehetünk előre haladni. Ehhez azonban át kell világítanunk az eddigi tevékenységünket és személyiségünket és ha felismerjük a gyengeségeinket, fejlesztésekkel, kompetenciák növelésével képesek vagyunk javítani a helyzetünkön, akár még a veszteségre álló pozíción is.

Ha önmagunknak be tudjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk a nehézségek ellenére is előre jutni, akkor már a növekedési trendünkkel érvelhetünk az együttműködő, illetve kooperációs partnereinknél a termelési profilunk bővítésének szükségességére. A határidők pontos teljesítésén túl ügyelünk a minőségi feltételek teljes-körű betartására is. Fokozatosan javul a gazdálkodásunk, a bankpartnerek számára is fontossá válunk, ugyanis ők érdemeket kívánnak szerezni azzal, hogy részt véve a fejlődésünk finanszírozásában, hosszú távon is igényeljük a szolgáltatásaikat.

Annak érdekében, hogy fejlődőképessé tegyük a vállalkozásunkat piaci pozíciókat elemeznünk szükséges, hogy a termékszerkezetünkben a veszteséges termékeket nyereségessé tegyük. Ha nem tehető azzá, akkor visszafejlesszük és vállalati erőforrásainkat annak érdekében, hogy csak a versenyképes, a piacon jól értékesíthető termékek gyártásának a növelésére koncentrálhassuk. Csak azok a termékek lehetnek versenyképesek, amelyek jobbak a konkurencia termékeinél, ezért alapvető fontosságú ezeknek a termékeinknek az innovációja. Innovatív termék csak akkor lehet versenyképes, ha a gyártás és szervezési technológiánk is versenyképesek, ezért technológiai rendszereinket is korszerűsíteni szükséges.

Az ember – gép kapcsolat minősége az ember szaktudásának és kreativitásának a függvénye, ezért nagy súlyt kell helyezni a kis- és mikró vállalkozásokban is a munkatársak képzésének. Csak a legújabb ismeretek birtokában várható el, hogy a fejlesztők tudása kiaknázható legyen. Bármennyire is fontos, hogy mindegyik dolgozó kompetenciája (tudása) megfeleljen a növekvő követelményeknek, és a rangját megőrizze, a legfontosabb a „karmester” azaz a felső vezető, aki képes a műszaki és humán erőforrásokat nem csak felhasználni, hanem optimalizálni is.

Ez a képesség azonban „nem született képesség” és családi örökségként megszerzett pozíció, hanem olyan magas szintű tudás, amely lehetővé teszi mások képességének felismerésén túl annak kiaknázását is. Pattantyús Ábraház Géza a Budapesti Műszaki Egyetem elődjének a József Nádor Egyetem világhírű professzora sokszor hangoztatta diákjai előtt azt a nézetét, hogy „ a jó mérnök attól jó mérnök, hogy mindenből tud valamit, de valamiből mindent”.
Ahhoz, hogy kisvállalkozás első számú vezetője jó vezető lehessen, minden dolgozója tevékenységét, a technológia és a kutatás minden fázisát ismernie kell, de mint a vállalkozási projekt vezetője tudni kell élre állni a projektnek és mindenki feladatát komplexen átlátni, annak érdekében, hogy hatékonyan tudja irányítani.
A jó vezető tudja, hogy egyedül nem megy, ezért mindegyik beosztottjából ki kell tudni hozni a maximumot annak érdekében, hogy mind műszaki, mind kereskedelmi pályán a vállalkozás a pozícióit megőrizze. A maximum nyújtása csak akkor lehetséges, ha a vezető a legjobb szakembereket nem csak alkalmazza, hanem mind erkölcsi mind anyagi téren motiválni tudja.
A motiválás feltétel a folyamatos fejlődést biztosító növekedési pályán maradás, amely a „bővített újratermelés”, aminek a feltétele a külső források folyamatos biztosítása. Ez viszont akkor lehetséges, ha a bank partneri viszonyban, finanszírozással és bankári tanácsadásokkal biztosítja a vállalkozói rendszer pénz inputjának folyamatos működését.
Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János