Cash flow tervezés (4)

A háttér és a praktikus gyakorlat

A törvényi háttér:
A vállalti pénzáramlás kontrolljának fontosságát a 2000. évi C. törvény a számvitelről 19§ is alátámasztja azzal, hogy az éves, nem egyszerűsített beszámolót készítő - azaz praktikusan a kisvállalkozások - kivételével kötelezően cash flow-kimutatást kell csatolni az éves beszámolóhoz. A törvény 7.sz. mellékletében, egyben a cash flow-kimutatás tartalmát és formáját is meghatározza.

A cash flow-kimutatás - ahogy erre származási helye a Számviteli törvény is utal - egy számviteli szemléletben összeállított cash flow, un. számviteli cash flow.
A számviteli cash flow azonos értelmű „álnevei” a közvetett cash flow és az indirekt cash flow is.

A praktikus gyakorlat:
Az üzleti terv többi részének - első lépésként a SWOT elemzésnél felsorolt témák - részletes átgondolását követően kidolgozott „bevételi és kiadási terv” végeredményben maga egy, a vállalkozás tényleges  pénzforgalmát szem előtt tartó, un. pénzforgalmi cash flow.
A pénzforgalmi cash flow azonos értelmű „álnevei” a közvetlen cash flow, a direkt cash flow, a likviditási terv és a pénzügyi cash flow is.

Orbán Balázs
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]