PDF letöltés

A klaszter szerepe a kisvállalkozások fejlődésében

Közismert tény a hazai mikró- és kisvállalkozások alacsony tőkeellátottsága, ami természetes gátját képezi a fejlődésüknek. E vállalkozások üzemi méretükből és szervezeti struktúrájukból adódóan, nem képesek nagyobb innovációra, mivel az ehhez szükséges közép- és hosszúlejáratú fejlesztési, források megszerzését kizárja a hitelképességük korlátjai. Az EU pályázatok támogatási forrásaiból is csak minimális mértékben részesülnek, mert a pályázat jövedelmezőségi feltételeit alul, vagy részben tudják teljesíteni.
A mikró- és kisvállalkozások fejlesztési lehetőségeinek a növelésére kézenfekvő megoldást nyújt a vállalkozások együttműködése. Ennek unióban már több évtizede, hazánkban pár éve kedvező lehetőséget teremt a klaszterekben való együttműködés, amely az egyenkénti vállalkozói adottságokat megsokszorozza. A klaszterek a globalizálódó gazdaság tőkekoncentrációjára, nagy multi cégek technológiai és piaci fölényére válaszul született meg a kisvállalkozások fenntarthatósága érdekében.
Mit jelent a klaszter és miért előnyös ez a kisvállalkozásoknak ?
klaszter társult tagok gazdasági együttműködésére, azonos üzleti érdekek és célok elérése érdekében történt közös képviselet létrehozása (például értékesítési hálózat kialakítása).
A klaszter Michael Porter a Harvard Business Schol professzorának megfogalmazásában az angol cluster szó magyar fonetikus megfelelője. Nem más, mint „Kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami szervezetek, ügynökségek, szakmai egyesületek, kereskedelmi szövetségek) földrajzi koncentrációja, melyeket egy adott témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kapcsolnak össze"
Klaszter angol, tud. (cluster, e: klaszter): csoport, halmaz Átvitt értelemben a klaszter kifejezés jelentése: társulás, egységbe tömörülés, összefogás, szövetkezés. A klaszter társult tagok gazdasági együttműködésére, azonos üzleti érdekek és célok elérése érdekében történt közös képviselet létrehozása (például értékesítési hálózat kialakítása).
A klaszter lényegét tekintve egy olyan együttműködési forma, amelyben a vállalkozói tagok, együttes, komplex tevékenységre szerveződnek, amelyet sokoldalú egymás közötti kapcsolatonként hoznak létre. A klaszter versenyképes tagokból áll, mivel ennek hiányában nem beszélhetnénk a klaszter versenyképességéről. A klaszter versenypotenciálját az emeli meg, hogy a fejlesztésekhez együtt már rendelkeznek a „szürkeállomány kritikus tömegével”, illetve együtt képesek a közös stratégia, marketing, coaching folyamatokat alkalmazása révén az innovációk megvalósítására.
Hazánkban a klaszterek általában régióként, vertikális felépítésben jönnek létre, ahol a tagok termékei egymást kiegészítve komplex termékstruktúrákat hoznak létre (pl. a mezőgazdasági termelés), de lehet szakmánként is létrehozni (pl. járműipari klaszterek), amelyekben a vertikális és horizontális tevékenység is lehet (pl. agrárexport, gomba termelés, stb.)
A fentiekből következik, hogy a klaszter nem jogi személyiségű szervezet, ezért az egyik tag a Klaszter Menedzsment Kft., mint gazdasági szervezet látja el a klaszter pénzügyi, szervezési és vezetési feladatait és a klaszter képviseletét.
Magyarországban már több mint 200 klaszter működik, amelyek kiemelt EU támogatást kapnak, elsősorban az akkreditált klaszterek pályázhatnak az uniós forrásokra.
A klaszter megszervezése alapos, és körültekintő munkát igényel, ezért az alábbi feladatsorok szerinti előkészítést javasoljuk :

1. Fő partnerek
- kik a fő együttműködő partnerek ?
- mekkora a pénzügyi és irányítási hozzájárulásuk a klaszterhez ?
- milyen erőforrásokat biztosítanak a partnerek a klaszter számára ?
- milyen tevékenységet végeznek a klaszteren belül ?
- kik a fő beszállítók ?
- melyik partnerek együttműködése nélkül lehetetlenül el a klaszter ?

2. Fő tevékenységek
- melyek a klaszteren belül végezhető fő tevékenységek ?
- milyen értékesítési csatornán keresztül történik az értékesítés ?
- hogyan kezeli a klaszter az ügyfél kapcsolatokat ?

3. Fő erőforrások
- miből származik a klaszter bevétele ?
- milyen gyakoriságú, mértékű, összetevőjű lehet a klaszter bevétele ?
- milyen egyéb erőforrásokra van szüksége a klaszternek ?
- tárgyi, fizikai, technológiai emberi erőforrás),
- pénzügyi erőforrás,
- jog, licenc engedély , egyéb szellemi erőforrás
mekkora ezek mennyisége ?
- milyen mértékben állnak ezek a források jelenleg a klaszter rendelkezésére, illetve a későbbi tevékenység során hogyan fognak ezek rendelkezésre állni ?

4. Értékajánlat
- mi a klaszter a fogyasztó (megrendelő) számára a klaszter által kínált értékajánlat ?
- a fogyasztó (megrendelő) milyen problémáját oldja meg a klaszter ?
- lesz-e, és ha igen milyen kapcsolt termékei lesznek a klaszternek ?
- hogy néz ki a klaszter terméke(i) ?
- milyen ára van a termékeknek ?
- milyen ára van a klaszter termékeinek ?
- milyen kockázatokat rejt a klaszter tevékenysége ?
- milyen lépéseket lehet jelenleg tenni a kockázatok megelőzésére ?
- milyen újdonság tartalmuk, illetve innovációs értékük van a klaszter termékeinek ?
- milyen áron fenntarthatók a klaszter termékei, illetve azok működtetése ?

5. Ügyfelek
- kik a legfontosabb ügyfelek (megrendelők), ügyfél kategóriák, ügyfélcsoportok ?
- kiknek teremt a klaszter értéket ?

6. Ügyfélkapcsolatok
- vannak-e már élő ügyfélkapcsolatok ?
- milyen költségen lehet ezeket fenntartani ?
- milyen kommunikációs csatornákon lehet a meglévő / leendő ügyfeleket elérni ?
- milyen költsége van ennek ?

7. Bevételi források
- kik az ügyfeleink ?
- használják-e már a klaszter termékeit ?
- a leendő ügyfeleink jelenleg vesznek-e igénybe hasonló szolgáltatásokat / hasonló termékeket ?
- miért veszik meg (rendelik meg) tőlünk ezeket a termékeket, illetve szolgáltatásokat ?
- milyen módon fizetnek ?
- hány termékre, illetve bevételre számíthat a klaszter ?

8. Költségek
- mekkora kezdeti befektetés kell a klaszter akkreditált innovációs klaszterré történő átalakításához ?
- milyen időközi befektetésre lesz szükség a klaszternek és milyen gyakorisággal ?
- milyen fő működési területei lesznek a klaszternek ?
- melyek az egy-két legköltségesebb tevékenységei a klaszternek ?
- melyek a legdrágább (legnagyobb mennyiségben felhasznált alapanyagok, illetve épületszerkezetek és gépek, berendezések) ?
- kaphatók-e mennyiségi kedvezmények ezekre ?

9. Gazdasági feltételezések
- milyen gazdasági feltételezésekkel él a klaszter a magyar gazdaságra nézve (infláció, növekedés, stb.) ?
- milyen gazdasági feltételezésekkel él a klaszter a hazai és európai viszonylatban (HUF, EUR, RUB, USD) ?
- milyen alapanyagárakkal, illetve tervezési és kivitelezési, valamint projekt költségekkel számol a klaszter ?

10. Szabályozás
- mely országokba lenne gazdasági tevékenysége a klaszternek ?
- milyen szabályzás vonatkozik a klaszterre ezekben az országokban ?
- milyen egységes (EU, FÁK) szabályozás van érvényben ezekben az országokban ?
- milyen feltételezésekkel él a klaszter a szabályozással kapcsolatosan ?

11. Időzítés
- milyen időzítéssel zajlana a klaszter átalakítása (kezdő dátum, tervezés, kialakítás, működés kezdete, első bevétel, lezárás időpontjai, megtérülési pontok)?
- milyen potenciális kockázatok vannak a klaszter átalakítási projekt időzítésével kapcsolatban?
- létezik-e legkésőbbi dátum bármelyik időpontra ?
- milyen eseményektől függ a klaszter átalakítási projekt időzítése / megvalósítása ?


12. Fő partnerek
- kik a fő együttműködő partnerek ?
- mekkora a pénzügyi és irányítási hozzájárulásuk a klaszterhez ?
- milyen erőforrásokat biztosítanak a partnerek a klaszter számára ?
- milyen tevékenységet végeznek a klaszteren belül ?
- kik a fő beszállítók ?
- melyik partnerek együttműködése nélkül lehetetlenül el a klaszter ?

13. Fő tevékenységek
- melyek a klaszteren belül végezhető fő tevékenységek ?
- milyen értékesítési csatornán keresztül történik az értékesítés ?
- hogyan kezeli a klaszter az ügyfél kapcsolatokat ?

14. Fő erőforrások
- miből származik a klaszter bevétele ?
- milyen gyakoriságú, mértékű, összetevőjű lehet a klaszter bevétele ?
- milyen egyéb erőforrásokra van szüksége a klaszternek ?
- tárgyi, fizikai, technológiai emberi erőforrás),
- pénzügyi erőforrás,
- jog, licenc engedély , egyéb szellemi erőforrás
mekkora ezek mennyisége ?
- milyen mértékben állnak ezek a források jelenleg a klaszter rendelkezésére, illetve a későbbi tevékenység során hogyan fognak ezek rendelkezésre állni ?

15. Értékajánlat
- mi a klaszter a fogyasztó (megrendelő) számára a klaszter által kínált értékajánlat ?
- a fogyasztó (megrendelő) milyen problémáját oldja meg a klaszter ?
- lesz-e, és ha igen milyen kapcsolt termékei lesznek a klaszternek ?
- hogy néz ki a klaszter terméke(i) ?
- milyen ára van a termékeknek ?
- milyen ára van a klaszter termékeinek ?
- milyen kockázatokat rejt a klaszter tevékenysége ?
- milyen lépéseket lehet jelenleg tenni a kockázatok megelőzésére ?
- milyen újdonság tartalmuk, illetve innovációs értékük van a klaszter termékeinek ?
- milyen áron fenntarthatók a klaszter termékei, illetve azok működtetése ?

16. Ügyfelek
- kik a legfontosabb ügyfelek (megrendelők), ügyfél kategóriák, ügyfélcsoportok ?
- kiknek teremt a klaszter értéket ?

17. Ügyfélkapcsolatok
- vannak-e már élő ügyfélkapcsolatok ?
- milyen költségen lehet ezeket fenntartani ?
- milyen kommunikációs csatornákon lehet a meglévő / leendő ügyfeleket elérni ?
- milyen költsége van ennek ?

18. Bevételi források
- kik az ügyfeleink ?
- használják-e már a klaszter termékeit ?
- a leendő ügyfeleink jelenleg vesznek-e igénybe hasonló szolgáltatásokat / hasonló termékeket ?
- miért veszik meg (rendelik meg) tőlünk ezeket a termékeket, illetve szolgáltatásokat ?
- milyen módon fizetnek ?
- hány termékre, illetve bevételre számíthat a klaszter ?

19. Költségek
- mekkora kezdeti befektetés kell a klaszter akkreditált innovációs klaszterré történő átalakításához ?
- milyen időközi befektetésre lesz szükség a klaszternek és milyen gyakorisággal ?
- milyen fő működési területei lesznek a klaszternek ?
- melyek az egy-két legköltségesebb tevékenységei a klaszternek ?
- melyek a legdrágább (legnagyobb mennyiségben felhasznált alapanyagok, illetve épületszerkezetek és gépek, berendezések) ?
- kaphatók-e mennyiségi kedvezmények ezekre ?

20. Gazdasági feltételezések
- milyen gazdasági feltételezésekkel él a klaszter a magyar gazdaságra nézve (infláció, növekedés, stb.) ?
- milyen gazdasági feltételezésekkel él a klaszter a hazai és európai viszonylatban (HUF, EUR, RUB, USD) ?
- milyen alapanyagárakkal, illetve tervezési és kivitelezési, valamint projekt költségekkel számol a klaszter ?

21. Szabályozás
- mely országokba lenne gazdasági tevékenysége a klaszternek ?
- milyen szabályzás vonatkozik a klaszterre ezekben az országokban ?
- milyen egységes (EU, FÁK) szabályozás van érvényben ezekben az országokban ?
- milyen feltételezésekkel él a klaszter a szabályozással kapcsolatosan ?


22. Időzítés
- milyen időzítéssel zajlana a klaszter átalakítása (kezdő dátum, tervezés, kialakítás, működés kezdete, első bevétel, lezárás időpontjai, megtérülési pontok)?
- milyen potenciális kockázatok vannak a klaszter átalakítási projekt időzítésével kapcsolatban ?
- létezik-e legkésőbbi dátum bármelyik időpontra ?
- milyen eseményektől függ a klaszter átalakítási projekt időzítése / megvalósítása ?

Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János