PDF letöltés

A faktoring, mint a kisvállalkozások gazdálkodását segítő pénzügyi szolgáltatás

A mikró- és kisvállalkozások kis létszáma, tőkeszegénysége és szervezeti struktúrája nem teszi lehetővé a leszállított termékek és teljesített szolgáltatások ellenértékének késedelmes pénzügyi rendezése esetén a kieső bevételek átmeneti pótlását.
A követelések rendezése hiányában a termelés és a pénzforgás sebessége lelassul. A követelés behajtása a technikai háttér és erre szakosodott szervezet hiánya miatt elhúzodik, így a kisvállalkozó szállítási kötelezettségének teljesítése is késedelmessé válik. Ebből adódó pénzügyi kockázat súlyos zavart idézhet elő a vállalkozás gazdálkodásában. Sanos a vállalkozási szektor fizetőképessége és készsége, a körbetartozás magas mértéke ellehetelenítheti a vállalkozás további működését, ezért külső pénzügyi szolgáltatást célszerű igénybevenni a pénzügyi rendezéshez. A faktorálás általában a lejárt követelések behajtását jelenti, de lehet nem lejárt esedékes követeléseket is faktorálni a pénzforgási sebesség növelése érdekében (P-Á-P).
A vállalkozások követeléseinek faktorálással való behajtását a kereskedelmi bankok, vagy a faktoring szolgáltatásra szakosodott faktoring pénzügyi vállalkozások végzik.
A faktorálás fogalma, a faktorálási folyamat ismertetése
Faktorálás fogalma :

Faktorálásnak nevezzük a bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezését.

Faktor ügylet szereplői :
• Faktorbank: az a hitelintézet, amely szolgáltatását eladja az áruügylet eladójának
• Áruügylet eladója: a faktoring szolgáltatás vevője
• Áruügylet vevője: fizetésre kötelezett

A faktor szerződés tárgya:

Közvetlen tárgya:

• Követelés átruházása : az engedményező átruházza a követelés jogát a faktorra

Közvetett tárgya:

• Bármilyen pénzben teljesíthető, forgalomképes, fennálló vagy jövőbeli, lejárt vagy le nem járt követelés

Faktorbank szolgáltatásai
• adminisztrációs feladatok
• követelések behajtása
• követelések finanszírozása
• kockázat átvállalása
• hitelbírálat

Alapfaktoring ügylet: Csak az adminisztrációs szolgáltatásokat és a követelések behajtását tartalmazza.

A szerződés alanyai : Faktor – Faktoráló - Adós

Faktor
• Pénzügyi intézmények:
• Hitelintézetek
• Pénzügyi vállalkozások

Faktoráló
(eladó)
• Kis-és közép-vállalkozások
• Tömegcikk gyártó, forgalmazó cégek

Adós
(vevő)
• Bármely jogalany

Adós hitel-képességének vizsgálata

Faktorszerződés feltétele
• Követelés tárgya áruszállítás és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos rövid lejáratú pénzkövetelés
• A követelést nem vitatják
• Rendelkezési jog nincs korlátozva
• Nem beruházással kapcsolatos
• A vevő és az eladó bonitása jó

Követelés megvásárlása:
Visszkereseti faktorálás: A követelés engedményezője (eladója) kezesként köteles helytállni vevője nem fizetéséért. Amennyiben a fizetésre kötelezett nem fizet, a követelés engedményezője köteles a faktorbanknak a követelés összegét megfizetni.
Visszkereset nélküli (delcredere) faktorálás:A faktorbank a rá engedményezett követelés ellenértékét a faktorszerződésben meghatározott kereten belül kifizeti, a vevő nem fizetéséből eredő kockázatot a bank magára vállalja.

Faktorálásköltsége: a bank által nyújtott szolgáltatások díja + finanszírozási költség (faktorálási díj : a követelés 2-4 %, finanszírozási költség a faktorhitel ügyleti kamata
Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János