Blog

Ügyvezetői felelősség

Tudomásom szerint az új PTK nincs hatással az ügyvezetői felelősségre.
5. hozzászólás:

Ügyvezetői felelősség

Általános vélekedés szerint a felelősségi szabályok szigorodtak, az ügyvezetők az új Ptk. szerint a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelnek, és a kötelesek a kárt megtéríteni. Azonban mélyebbre tekintve elmondható, hogy bár a vezető tisztségviselő felelőssége a társaság megszűnésével nem szűnik meg automatikusan,viszont ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg, és maradtak olyan hitelezők, akiknek kielégítetlen követelése maradt, akkor léphetnek fel kártérítéssel az ügyvezetők ellen. A mondatban lévő "ha” szócskán van a hangsúly: ha a fizetésképtelenség bekövetkezte után az ügyvezető nem a hitelezők érdekét tartotta szem előtt, akkor áll fenn a felelőssége. Csalós tehát a szabály, ami első látásra úgy tűnik, hogy szigorodott, valójában nagyon mégsem változott, most is a felróhatóságot, az ügyvezető jóhiszemű eljárását kell vizsgálni, ahogyan a jelenlegi szabályok alapján is.
4. hozzászólás:

Ügyvezető felelősség

Az ügyvezető harmadik személlyel szembeni felelőssége nem újkeletű dolog, arról a csődtörvény rendelkezett az új Ptk. Szabályainak megfelelően. Akkor felel az ügyvezető, ha fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ptk. 3:118.§. Ez nem érdemi változás, nem szigorítás.
3. hozzászólás:

vezetői felelősség

A vezetői felelősséget eddig is rögzítette a törvény, de az új törvény hatályba lépésétől ha nem bizonyítható a szándékosság , a vezető akkor is akár saját vagyonával felel a partnernek bizonyíthatóan okozott kárért.
2. hozzászólás:

ügyvezetői felelősség

Leginkább úgy érdemes utánanézni, ha kimondottan a saját profilunkban előforduló felelősségi kérdésekre keresünk rá, mert néhol sok az általánosság.
1. hozzászólás:

ügyvezetői felelősség

elég sok helyen olvastam, hogy ez változik, érdemes alaposan utánanézni.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]