Blog

"Mikroszakszervezet"?!

Kevés munkavállalóm van, a legtöbb évekkel ezelőtt 10 fő volt, velem együtt. Nemrégiben azonban a jelenlegi 5 főből hárman beléptek egy szakszervezetbe... Kérdésem, hogy innentől kezdve tárgyalnom kell velük? Ez elég vicces lenne... Vagyis hány főtől kötelező pl. kollektív szerződést kötni. Egyáltalán foglalkoznom kell velük, lesznek többletjogaik, mint előtte?
2. hozzászólás:

"Mikroszakszervezet"

A szakszervezet működését nem létszám határozza meg, lehet külsős szakszervezet is, de megköveteli a jog, hogy az alapszabályában ez rögzítésre kerüljön,, vagy legyen ott tisztségviselője. Ha ez nincs, akkor bár lehetnek a munkavállalók szakszervezeti tagok, de a szakszervezet nem tud a munkáltatóval kapcsolatba lépni. Ebből következően az első kérdés az, hogy a tagok közül van-e tisztségviselő, illetve ha nincs, az alapszabályban említik-e a munkáltatót. A jogszabályi rendelkezés a következőket mondja ki szakszervezet esetében: 231. § (1) A munkavállalóknak vagy a munkáltatóknak joga, hogy - törvényben meghatározott feltételek szerint - gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti szervezetet alakítsanak vagy az általuk választott szervezetbe - kizárólag az adott szervezet szabályaitól függően - belépjenek, vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol maradjanak. (2) Az érdek-képviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni, vagy ilyenekhez csatlakozni, ideértve a nemzetközi szövetségeket is. (3) A munkavállalók jogosultak a munkáltatónál szakszervezet létrehozására. A szakszervezet a munkáltatónál szerveket működtethet, ezek működésébe tagjait bevonhatja. 270. § (1) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet illetik meg. (2) E törvény alkalmazásában a) szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése, b) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik. HSZA
1. hozzászólás:

Jogok

A munkáltatónak el kell fogadnia a szakszervezetet, szerződést kell velük kötnie és a szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket kell betartania a feleknek. Együttműködés nélkül nincs több joguk a munkavállalóknak.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]