Blog

Magyar vállalkozó - európai megrendelések

Építési vállalkozó vagyok a dél-alföldi régióban és egyre több a megrendelésem , melyek között most már külföldi, európai országok rendelései is megtalálhatók. A munkavégzés helye tehát Magyarországon kívüli európai ország, a számlázó vállalkozás magyar. Mi a teendőm, kell egy új vállalkozást bejegyeztetnem abban az országban, vagy csak bejelentési kötelezettségem van? Mi a szabálya a külföldi foglalkoztatásnak ha ez a foglalkoztatottak munkaszerződésében benne van? Van-e egyéb bejelentési kötelezettségem adóhivatal…?
1. hozzászólás:

Ez jó kérdés

A számlázást szabályozó Áfa törvény területi hatálya Magyarország, ezért logikus is, hogy számlát arról kell kiállítani, amely belföldön teljesült, hiszen az tartozik magyar adójogi illetőség alá. De az uniós tagság, és a számla kiállító kötődése (székhelye- adóban letelepedési hely) árnyaltabbá teszi a képet! A számlaadási kötelezettség a belföldön teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás mellett, bizonyos belföldön kívül teljesített termékértékesítésekre, szolgáltatásnyújtásokra is kiterjed: az Európai Közösség (továbbiakban: Közösség) másik tagállamában teljesített olyan termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amely után a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett, feltéve, hogy az adóalanynak az ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye (ennek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) belföldön van magyarázat: azaz a vevő belföldi és neki kell adót fizetni, és mivel ezt itthon teszi, ezért a magyar szabályok szerint akkor tudja szabályosan ha van megfelelő bizonylata, azaz számlája. a Közösség területén kívül teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, feltéve, hogy az adóalanynak az ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye (ennek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) belföldön van. Ugyanakkor nem terjed ki a belföldi teljesítésű, de külföldi kötődésű számlát kiállítókra, rájuk saját letelepedési országuk szabályait kell alkalmazni. Az ügylet belföldi teljesítése ellenére nem az Áfa tv. rendelkezései alkalmazandóak akkor, ha az ügyletet teljesítő adóalany gazdasági tevékenységének a székhelye illetve a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye (ezek hiányában állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) a Közösség másik tagállamában van, az ügyletet teljesítő adóalany belföldön gazdasági célú letelepedési hellyel nem rendelkezik - az ügylet után a termék beszerzőjét, szolgáltatást igénybe vevőjét terheli az adófizetési kötelezettség, és a számlát nem a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője bocsátja ki.