Blog

Lehetőség vagy kényszer a külföldre költözés?

Hol jobb, itthon vagy külföldön? Hontalan-e aki külföldön él, céltalan-e, aki inkább marad? A fiatal munkavállalókat ezek a kérdések foglalkoztatják, amikor pályát, munkahelyet választanak. A döntés előtti, átmeneti, bizonytalan állapot, illetve a külső környezetnek való kiszolgáltatottság érzése is kényszerít. A mai húszas-harmincas fiatalokra a folytonos útkeresés jellemző. Az is útkeresés, hogy nem maradunk túl sokáig egy munkahelyen, átképzésekre járunk, elkezdünk egy szakot, aztán inkább nem fejezzük be, belekezdünk inkább valami másba. Nagyon sok a lehetőség, nehéz megállapodni, elköteleződni. De menni, vagy maradni, melyik a jó döntés?
4. hozzászólás:

Inkább lehetőség, mint kényszer

Ma a világ mindenki számára kiszélesedett. Elég, ha csak az internetre, vagy a tengeri kirándulásunkon történő romingolásra gondolok. Én nem hiszem el, hogy a tehetséges értelmes fiataljaink megvetik szülőhazájukat, nekem is gyermekeim külföldön élnek, de mindig haza vágynak. Annak érdekében, hogy a lehetőség kíváncsiságra korlátozódjon sürgősen meg kellene oldani, a kezdő diplomások, magasan kvalifikált szakmunkások részére korszerű bérlakások (bérházak) biztosítását, kedvezőbb módon mint az őket befogadó országokban. A kisvállalkozások fejlesztésével jól fizető nyugat-európai bérekhez közelítő javadalmazást kellene biztosítani. E feltételek mellett tanulni és tapasztalatokat szerezni, és nem véglegesen ott letelepedni volna kedvük. Ez csak rajtunk a szorgalmunkon, és az igényességen múlik. (KJ)
3. hozzászólás:

Változni fog minden

A jelenlegi migrációs válság alapból át fogja rendezni a (nyugat)európai munkaerő piacot. Az egyébként befogadó nyigati és skandináv országok politikai és lakossági néőpontja át fog fordulni abba az irányba, ami után már sokkal nehezebb lesz külföldinek munkaát vállalnia. Azért, mert küldföldi, és nem az fog számítani, hogy uniós állampolgár-e vagy közel-keleti. A szabad munkavállalás elva a szabad határok elvének bedőlésével változni fog, így a jövőben nemigen lesz aktualitása a "menjek, vagy maradjak" dilemmának.
2. hozzászólás:

megoldás a magyarországi foglalkoztatáshoz

Miért is mennek külföldre fiataljaink és vállalkozó szellemű idősebb korosztály? Természetesen a magasabb jövedelem miatt, amit sem az állami szféra és sem a vállalkozók nem tudnak megfizetni. Ennek persze több oka van de elsősorban a magas bér jellegű kiadások, adók, melyek még EU viszonylatban is dobogós helyre teszik kicsi országunkat,A minimálbér ugyan alacsony de a nettó bér a vállalkozónak majd kétszeresébe kerül. Jó próbálkozás volt a "fiatalok vállalkozóvá válási programja a maga viszonylag kis összegű, néhány milliós támogatással, de keveseket motivált hiszen a megtartási kötelezettségek idejére a bérköltség összesen meghaladta a támogatást. Így jutunk el hogy 5-6 ezer orvos és sok ezer diplomás fiatal dolgozik és adózik Európa más országaiban. Ha nem tudjuk megfizetni az is megoldás lehet mint amit sok helyen alkalmaznak is, hogy havonta néhány napra kiküldik a munkavállalót ami jelentős bérkiegészítést jelent, de egyben lehetőséget biztosít hogy egy fiatal családot alapítson. (HSZA)
1. hozzászólás:

Itthonmaradás is lehetőség

Globalízált világunkban a nyugat-európai határok megszűnésével európai szintűvé vált a fiatal szakemberek álláskeresése. Természtes, érthető, ha egy fiatal más országban igyekszik kihasználni a munka és megélhetési lehetőségeket. Hazafias szólamokkal nem tudjuk őket visszatartani. De képesek lennénk itthon tartani őket, ha a nemzetgazdaságunk finanszírozási lehetőségét a kkv szektor versenyképességének és korszerűségének a biztosítására fordítanánk. Ha a fiatal jól képzett szakemberek a kkv szektorban, mint fővállalkozók, döntéshozók és nemzetközi piacokon résztvevők lehetnének és a lakhatásukat korszerű, jól felszerelt bérlakásokban - munkahelyükhöz mobilan - biztosítanánk bizonyára szívesebben maradnának itthon, mint pl. Angliában képzettséget kevésbé igénylő munkakörben költséges ágybérleten. Egy ország gazdasági erejét az tükrözi, hogy miképpen tud gondoskodni a fiatal és idős nemzedékéről. (KJ)
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]