Blog

Az új Ptk. által előírt határidők a társasági szerződések módosítására

A tavaly március 15-én hatályba lépett Ptk. szerint a cégeknek módosítani kell a társasági szerződésüket, de milyen határidőig? Hallottam már 2015. március 15-éről és 2016. március 15-éről is. Melyiket kell figyelembe venni?
3. hozzászólás:

BT sürget a határidő

A Betéti Társaságoknak 2015. március 15.-e a határidő. Nagyon fontos, hogy Ügyvéd által elkészítsék társasági szerződésüket egységes szerkezetben az új Ptk. előírásainak megfelelően, mert különben még a cég működése is bizonytalanná válhat.
2. hozzászólás:

Ne "packázz"!

Minél hamarabb...
1. hozzászólás:

Egyértelmű 2016. március 15. a végső határidő

Egységes a bírói kar a Ptké. 13. §-a olyan értelmezésében, hogy a 2014. március 15-én bejegyzett Kft-k legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek dönteni a törzstőkéjük legalább 3 millió forintra emeléséről (vagy átalakulásukról, egyesülésükről). A döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a feltőkésítésről és a Ptk. hatálya alá helyezkedésről való döntés nem válhat el egymástól. (Hasonló szabályozás vonatkozik az részvénytársaságokra is.) Könnyíti az érintettek helyzetét, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhatnak. Így érvényesül az a szabály is, miszerint a társasági szerződés lehetővé teheti, hogy a tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget (akár 0 forintot!) fizessen be, vagy a nyilvántartásba vételétől számított egy évnél később fizesse be pénzbeli hozzájárulását. Az ilyen társasági szerződési rendelkezésnek az a következménye, hogy a Kft. addig nem fizethet osztalékot a tagoknak (nem csak az érintett tagnak!), amíg a ki nem fizetett nyereség és a tagok által teljesített pénzbeli hozzájárulás összege el nem éri a törzstőke mértékét. Az érintett tag emellett a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása erejéig köteles helytállni a Kft. tartozásaiért. Kérdés, hogy ha egy Kft. 2016 márciusában dönt a feltőkésítésről, meddig halaszthatja ennek tényleges teljesítését. Gál Judit jelezte, hogy az egységes előzetes bírói értelmezés szerint a 3:133. §-a szabályát alkalmazva arra a következtetésre kell jutnunk, hogy legfeljebb további két évig. Ha ugyanis egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását, jogutód nélküli megszűnését vagy egyesülését.